Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

Învățământul superior economic, juridic și administrativ de stat, din Târgu-Mureș s-a impus, pe de o parte, ca o cerință logică a evoluției structurale și teritoriale a rețelei de unități în învățământul universitar din țara noastră. Pe de altă parte, s-a impus ca efect al cererii de specialiști în domeniul economic, juridic și administrativ, manifestată în arealul zonei. În anul 1993 s-a constituit în structura Facultății de Științe și Litere, a universității mureșene, specializarea Managementul firmei, în anul 1995, specializarea Administrație publică, în anul 2000, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune iar din anul 2003, specializarea Drept. Primele două specializări au fost acreditate, iar celelalte două sunt autorizate.

Evoluția pozitivă a acestor specializări, consolidarea colectivului de cadre didactice, din profilul economic și juridico-administrativ, a făcut posibil ca, începând cu anul universitar 2002 - 2003 cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureș cu învățământ de lungă durată, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative. Ca entitate constituită, ea se află la început de drum și evoluează într-un proces de consolidare organizatorică.

Facultatea noastră funcționează la ora actuală cu un număr impresionant de  studenți la cursul de zi, repartizați pe cele 6 specializări, respectiv: Management, Economia comerțului, turismului și serviciilor, Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe-Bănci, Administrație publică și Drept.
La învățământul cu frecvență redusă, facultatea asigură prin intermediul Departamentului I.F.R. pregătirea unui număr mare de studenți, la specializările Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Administrație publică și Drept.

Pentru a răspunde favorabil solicitării venite de pe piața muncii, facultatea noastră și-a diversificat oferta de formare la învățământul cu frecvență redusă (IFR), iar începând cu anul universitar 2005 - 2006 a obținut avizul MECI pentru deschiderea specializării Drept, cu durata de 4 ani , care funcționează cu succes, fiind accesată de un număr crescând de candidați, care doresc să devină juriști competenți și competitivi la nivel național și internațional.
În cadrul facultății sunt organizate cursuri masterale de zi: Managementul afacerilor (2 ani), Managementul resurselor umane (2ani), Consultanță financiar contabilă (2ani), Contabilitate și audit (2 ani), Managementul administrației publice și cariere publice (2ani), Managementul financiar-contabil (1 an), Managementul proiectelor (1 an), Consultanță juridică și management în afaceri (1 an). Un număr de 400 masteranzi studiază, în prezent, programele masterale ale Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative. Cei peste aproape 3240 de studenți care se află în proces de instruire și pregătire profesională la toate formele de învățământ, generează, pentru corpul profesoral al facultății noastre, responsabilități deosebite, pe care corpul profesoral și administrativ și le asumă cu maximă seriozitate din perspectiva calității actului educațional.

În vederea înfăptuirii menirii sale, facultatea noastră se sprijină pe efortul și aportul celor 54 de cadre didactice titulare, cu experiență didactică și științifică remarcabile și pe contribuția cadrelor tinere, dornice de afirmare, cei care reprezintă viitorul acestei facultăți.

Un rol semnificativ îl au colaboratorii specialiști din cadrul instituțiilor și întreprinderilor mureșene, care prin aportul lor la actul didactic asigură o îmbinare armonioasă între învățământ și activitatea economico –socială.
Cele trei catedre, pe care se sprijină Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, constituie, în esență, nuclee de cercetare, de afirmare și de consolidare a specializărilor: Catedra de Management – Economie, Catedra de Finanțe – Contabilitate și Catedra de Discipline Juridice și Administrative.
Contribuția colectivelor de catedră la consolidarea și bunul mers al facultății se reflectă în calitatea actului didactic, în cărțile tipărite, cursuri elaborate, materiale didactice, participarea la sesiuni științifice, publicații în reviste, cercetare aplicativă, etc. Această contribuție evoluează pozitiv, înscriindu-se pe traiectoria dezvoltării facultății și universității.

Activitatea de cercetare este marcată prin prezența cadrelor didactice ca autori de cărți, studii și articole în frontul publicistic, de funcționarea unui Centru de Instruire și Perfecționare, iar în fază de atestare se află Centrul de cercetare pentru obținerea performanțelor organizațiilor. Mai multe granturi au fost propuse pentru aprobare în anul 2007. Oferta facultății noastre, de formare profesională în specializările prezentate și prin masterat este dimensionată judicios, an de an, iar în raport cu cererea reușim să avem studenți cu care colaborăm în condiții de eficiență, scopul urmărit fiind o bună formare profesională.

Ținând seama că universitatea asigură cadrul instituțional pentru pregătirea superioară a celor care vor decide asupra destinelor țării în plan economic, social, tehnologic, cultural, educațional etc., facultatea noastră își propune să contribuie la realizarea acestui deziderat și dispune de capacitatea și pârghiile necesare realizării acestui scop.

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative are o structură instituțională complexă dar în același timp funcțională. Oferta noastră de formare profesională este susținută corespunzător prin cursuri, seminarii și lucrări practice corelate cu cerințele și exigențele dinamice ale economiei și societății românești în tranziție. Studenții și corpul profesoral au la dispoziție o bibliotecă bine structurată, cu un fond de carte semnificativ și adecvat, cursuri universitare, culegeri de probleme și reviste. Centrul de comunicații RoEduNet asigură conectarea la Internet a laboratoarelor și catedrelor facultății.

 

Oferta educațională a facultații de Științe Economice, Juridice și Administrative

 

ANUL UNIVERSITAR 2009-2010
3 ani, zi /IFRD 180 credite transferabile
Drept- 4 ani, zi, 240 credite transferabile

DomeniulSpecializarea de referințăDurata de studii Cifra de școlarizareZiIFRBugetTaxăTaxă
ManagementManagement3 ani17+1rr100150
ContabilitateContabilitate și informatică de gestiune3 ani 16+1rr100100
Administrarea afacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilor3 ani16+1rr100-
FinanțeFinanțe și Bănci3 ani16+2rr120-
Științe administrativeAdministrație publică3 ani16+1rr105120
DreptDrept4 ani16+2rr+1RM105120
TOTAL FACULTATE97+8rr+1RM630490

*rr - locuri pentru rromi
*RM - locuri pentru cetățenii de origine etică română din Republica Moldova care au absolvit liceul în România

Taguri