Asociația Absolventilor Universitatii Petru Maior

Este o componentă a societății civile, organizație independentă, neguvernamentală cu caracter apolitic, fără scop lucrativ, nonprofit, conform actului de voință expres manifestat în actul constitutiv, de către membrii fondatori. Ea are caracter științific, social, cultural, sportiv și umanitar.

Asociația se înființează în vederea strângerii legăturii dintre universitate și mediul social economic prin organizarea unor activități, care au unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

  • stabilirea și promovarea de relații de colaborare între Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș și absolvenții săi, din toate domeniile și de pretutindeni,
  • promovarea imaginii și ridicarea prestigiului Universității "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș pe plan național și internațional prin organizarea de acțiuni cu caracter științific, cultural, sportiv, umanitar și social
  • dezvoltarea bazei materiale de învățământ și cercetare din universitate, dezvoltarea colaborării internaționale cu organizații similare, menținerea și dezvoltarea tradițiilor specifice Universității "Petru Maior" din Tîrgu-Mureș.

 

Contact -ALUMI

Str. Nicolae Iorga, nr. 1
Cod: 540088
Tîrgu-Mureș
Web: http://www.absolventupm.ro/index.php

 

Lasă un comentariu