Centrul de critică și istorie literară - Universitatea "Petru Maior"

Centrul de critică și istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX, cu aplicații în cercetarea literaturii române a secolul XX din perspectiva criticii, istoriei literare și a celor mai noi abordări metodologice de interpretare a textului literar, se înscrie ca un demers pe cât de necesar pe atât de justificat, prin competențele și performanțele științifice ale membrilor echipei de cercetare, dar și prin baza materială și infrastructura ce ne stau la dispoziție. Funcționalitatea Centrului de critică și istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX se legitimează prin achizițiile metodologice și științifice puse în joc la nivelul echipei de cercetare, și prin elaborarea unui model interdisciplinar în cercetare, ilustrat prin temele de cercetare propuse la nivelul celor trei subdomenii: critică literară, istorie literară și poetică. Dispunând de resurse umane competente, și chiar performante, la nivelul Departamentului de limba și literature română din cadrul Catedrei de Filologie a Universității "Petru Maior", considerăm că Centrul de critică și istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX își va afla locul său propriu în dezvoltarea cercetării științifice universitare românești. Înființarea și acreditarea Centrului de critică și istorie literară: Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX va permite, fără îndoială, cadrelor didactice universitare, precum și studenților la masterat, o pregătire competentă într-unul din subdomeniile mai sus-menționate, dar și o aprofundată cunoaștere referitoare la interdisciplinaritatea care se manifestă în cadrul mai larg al domeniului filologic, între subdomenii ca istorie literară, critică literară sau poetică. Membrii centrului nostru de cercetare se implică în mod activ în realizarea numerelor revistei Studia Universitatis "Petru Maior". Series Philologia, revistă acreditată CNCSIS, categoria B+, și în organizarea Conferinței internaționale European Integration between Tradition and Modernity.


                                                                              Director MPLR,
                                                                              Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA

Mai multe detalii despre Centru de critică literară gasi pe
site-ul 
http://www.upm.ro/cercetare/CentreCercetare/MPLR/index.html

Taguri