Prezentarea revistei

Primul număr al revistei Studia Universitatis "Petru Maior" seria Historia a fost tipărită în anul 2001, iar de atunci, cu regularitate, anual s-au editat următoarele 7 (șapte) apariții. Redactorul șef al revistei este  prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, prodecan al Facultății de Științe și Litere, director intermediar al Centrului de Cercetare "Istoria elitelor din România".

In cei șapte ani de apariție, revista a impulsionat cercetare științifică din domeniul istoriei naționale și universale, contribuind substanțial la ilustrarea activității academice din Universitatea "Petru Maior".

In paginile revistei au publicat un număr apreciabil de studii și articole, cercetători din străinătate, o bună parte tineri specialiști cu titlul de doctor sau în stagiu de doctoranzi la centre sau universități din străinătate.  Prin ritmicitatea aparițiilor și prin difuzarea revistei în țară și străinătate (mai ales că în ultimii ani s-au inserat materiale în limbi de circulație internațională), ne-am propus și urmărim conectarea cât mai strânsă cu fluxul publicațiilor și informațiilor românești și străine din domeniu. Am introdus și ne străduim în continuare, să cuprindem în revistă rezultatele manifestărilor științifice cu participare internațională organizate, cel puțin anual de către facultăți sau de către colectivul catedrei de Istorie și Relații Internaționale.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesati acest link.

Taguri