CASA CORPULUI DIDACTICCasa Corpului Didactic Mureș este un centru activ, care asigură dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din județul Mureș. Promovează inovația, oferind specialiștilor în educație o bogată experiență profesională, prin programele educaționale organizate cu sprijinul profesorilor metodiști, precum și prin cursurile de perfecționare desfășurate pentru a îmbunătății calitatea educației.

Prin varietatea activităților susținute, Casa Corpului Didactic Mureș se constituie într-un real spațiu al integrării învățământului preuniversitar mureșean în contextul european.

Programele de formare organizate de Casa Corpului Didactic Mureș sunt avizate de Ministerul Educației Cercetării și Tineretului. Fiecare program este gestionat de un responsabil. Cursurile online fac și ele parte din oferta educațională. Transmiterea informațiilor se face prin intermediul Internetului, astfel cursanții pot interacționa ușor cu membrii grupului de studiu.

„De la înființare, activitatea în această instituție din județul Mureș s-a desfășurat cu sprijinul profesorilor metodiști, cadre didactice cu o bogată experiență profesională, a cadrelor universitare din întreaga țară, a instituțiilor acreditate și abilitate în subordinea cărora s-a aflat Casa Corpului Didactic Mureș. Colaboratorii ce i-a avut Casa Corpului Didactic Mureș, precum și cei existenți au fost întotdeauna de o înaltă calificare, cu experiența internă și internațională deosebită, competențele profesionale fiind criteriul de bază în selecționarea acestora.”

CCD Mureș

PROGRAM DE LUCRU

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

8 - 1630

8 - 1630

8 - 1630

8 - 1630

8 - 14

 

Contact

Adresă:
str. Victor Babeș, nr.11
Etajul 2
Mun. Tg.Mureș
Județul Mureș


Telefon/fax:

0265 - 260880
0265 - 262574

 

Director   prof. Mariela Mariana Corneanu  -12

Secretariat/Bibliotecă  11 – Fax 13

prof. Szancsali Anișoara -19

prof. Airizer Melinda  -19

prof. Gherman Gheorghe - 19

prof. Kosa Rozalia - 17

prof. Cordoș Maria Oana - 14

prof. drd. Ionescu Felicia Stela - 14

Contabilitate 18

Informatizare Gal Petru  16

E-mail:ccdmures@yahoo.com

http://www.ccdmures.ro/