SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR MUREȘ

S.I.P.M. este organizația profesională a salariaților din învățământul preuniversitar din județul Mureș, constituită în scopul apărării și promovării intereselor profesionale, economice, sociale și culturale ale membrilor săi.

S.I.P.M. își desfășoară activitatea în temeiul legislației naționale și europene în vigoare și este independent față de organele puterii și administrației de stat, organizații politice și religioase. Ca parte a societății civile organizația noastră luptă prin mijloace legale pentru îmbunătățirea continuă a statutului social și profesional al cadrelor didactice și al celorlalți angajați din învățământ, pentru binele elevilor asigurat de un învățământ calitativ.

Primele organizații sindicale s-au constituit la nivelul unităților de învățământ imediat după revoluție, la începutul anului 1990, iar procesul de organizare și structurare s-a definitivat cu prilejul Conferinței județene din iunie 1991.

În prezent S.I.P.M. are grupe sindicale in 68 de unități de învățământ și numără peste 2500 de membri, din șapte zone: zona municipiului Tîrgu Mureș – lider, prof. Molnár Zoltán; zona adiacentă municipiului Tîrgu Mureș – lider, prof. Zöldi Endre; zona Reghin – lider, prof. Vasile Conțiu; zona Sovata – lider, prof. Józsa András; zona Sângeorgiu de Pădure – lider, prof. Nády András; zona Sighișoara – lider, prof. Josif Rusu și zona Târnăveni – lider, prof. Ana Dendrino.

Președintele S.I.P.M. este, din 1991, prof. Cornel Crucean.
S.I.P.M. s-a implicat, de-a lungul timpului, împreună cu celălalt sindicat din învățământul național, în aprige bătălii sociale, reușind an de an, să amelioreze condițiile de salarizare ale angajaților. A fost, de asemenea, prezent în momentele importante ale dezbaterilor și implementării reformei în educație.
 S.I.P.M. are un puternic compartiment juridic, prin intermediul căruia a reușit să apere în instanțele de judecată interesele, fie de grup, fie individuale, ale membrilor săi.

S.I.P.M. promovează parteneriatul activ și dialogul social cu structurile patronale – conducerea unităților de invățământ, I.S.J.Mureș –, cu autoritățile administrative locale și județene, pentru atingerea obiectivelor sale și pentru a aduce școlile din toate localitățile județului la standarde cât mai apropiate de cele din Uniunea Europeană.