Liceul Tehnologic „Petru Maior”

 

Liceul Tehnologic „Petru Maior” este o instituție de prestigiu în județ și în zonă,fapt confirmat de rezultatele obținute de elevii școlii la concursuri și olimpiade școlare,la examenele de testare națională,bacalaureat și absolvire a școli de arte și meserii .

Școala este căutată și frecventată de cei mai buni copii din zonă datorită rezultatelor prezentate anterior, colectivului de cadre didactice cât și a ofertei diversificate de școlarizare pe care le-o pune la dispoziție. Activitatea instructiv educativă se desfășoară în săli de clase și laboratoare, săli de sport și ateliere școlare dispuse în patru corpuri de clădire. Școala participă la programe de colaborare interne și internaționale cum ar fi : cu Grupul Școlar „Voievodul Mircea „Târgoviște , programul de parteneriat școlar Comenius 1 care s-a încheiat si urmează să se reactualizeze, Comenius 2 pentru formarea personalului didactic,Protocol de colaborare interinstituțional la nivel județean, inițializarea unor proiecte de parteneriat școlar cu școli din Serbia și Ungaria ,în perspectivă  stabilirea legăturilor de parteneriat la solicitarea unor școli din Republica Moldova.În cadrul Fundației CODECS pentru  LEADERSHIP și BRITISH COUNCIL România s-a derulat în școală modulul „Curajul acțiunii civice” din programul Liderii Mileniului Trei (LMT) urmând derularea unui alt modul cu altă grupă de elevi.

Baza materială

Grupul Școlar „Petru Maior” este dotat corespunzător în vederea desfășurării procesului instructiv educativ.
Dispune de:

 • 4 cabinete de informatică,
 • un cabinet de matematică,
 • un cabinet de istorie,
 • un cabinet de limba română,
 •  un cabinet de limba maghiară,
 • cabinete de limbi moderne (engleză, franceză, germană)
 • un cabinet de psihologie,
 • un cabinet de circulație rutieră,
 • un cabinet de motoare tehnice.

Școala noastră este dotată de asemenea cu:

 • trei laboratoare de fizică,
 • două laboratoare de chimie,
 • două laboratoare de biologie,
 • un laborator de electrotehnică,
 • un laborator tehnologic,
 • un laborator de tehnică de calcul.

 

Punem la dispoziția elevilor două ateliere de prelucrări mecanice, un atelier de lăcătușerie, un atelier mecanic auto și un atelier de tinichigerie auto.

Biblioteca școlii conține 25825 de volume, iar educația fizică se face în două săli de sport. În sala festivă desfășurăm evenimentele organizate la nivel de instituție.

 

Programul de funcționare

Ciclul primar: 8 - 1300

Ciclul gimnazial: 8 - 1400

Ciclul liceal: 8 - 1500

Secretariat: 7 - 1500

Bibliotecă: 7 - 1500