Conducerea academică în anul universitar 2009-2010

CONDUCEREA ACADEMICĂ A UNIVERSITĂȚII ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009- 2010
Rector: Prof. univ. dr. ing. Liviu MARIAN

Prorector științific Vasile BOLOȘ

Prorector didactic Prof. univ dr. Călin ENĂCHESCU

Cancelar general: Prof. univ.dr. Cornel SIGMIREAN

Secretar șef universitate: Jrs. Doina VIȚELAR

FACULTATEA DE INGINERIE:

Decan: Conf.univ.dr.ing. Mircea DULĂU

Prodecani: Prof.univ.dr.ing. Dumitru ȘOAITA,

Conf.univ.dr.ing. Dorin BICĂ

Secretar șef facultate:Diana ROTAR

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE:

Decan: Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA

Prodecan:Conf.univ.dr. Adrian PETRESCU, Conf.univ.dr. Simion COSTEA

Secretar șef facultate: Marcela COJOC

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE:

Decan: Conf.univ.dr. SZABO Zsuzsanna

Prodecani: Prof.univ.dr. Ramona NEAG

Conf.univ.dr. Lucian CHIRIAC

Secretar șef facultate: Mariana BERCEA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE:

Decan: Conf.univ.dr. SZABO Zsuzsanna

Prodecani: Prof.univ.dr. Ramona NEAG

Conf.univ.dr. Lucian CHIRIAC

Secretar șef facultate: Mariana BERCEA

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ȘI LA DISTANȚĂ (DIFRD)

Director: Conf.univ.dr. Maria GEORGESCU

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Șef Departament:
Psiholog Georgeta BOARESCU

DEPARTAMENT PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC (DPPD)

Director: Conf.univ.dr. Emilia ALBU

BIROU DE PROGRAME COMUNITARE

Șef birou: Ing. Antonia SUCIU

ADMINISTRAȚIA UNIVERSITĂȚII

Director General Administrativ: Ing. Radu - Doru BOARESCU
Contabil șef: Lucia HARPA
Șef Birou Organizare-Salarizare: Ec. Maria CRIȘAN
Șef Birou Bibliotecă: Ligia MORARU
Consilier Juridic: Jrs. Iuliu PALCU
Administrator: Ioan TODORAN
Șef Compartiment tehnic: VAJDA Attila
Administrator cămin: Lina SAIOC

Taguri