Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Mureș

Cine suntem ?

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică este unitate conexă învățământului preuniversitar, instituție subordonată, din punct de vedere organizatoric Inspectoratului Școlar Județean Mureș și metodologic Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului.

CJAP Mureș asigură îndrumarea metodologică și coordonarea cabinetelor de asistență psihopedagogică din județ, organizate în rețea. Beneficiarii serviciilor de asistență psihopedagogică și de orientare a carierei sunt elevii, cadrele didactice și părinții. Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Mureș are în subordine XX de cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică și 64 de psihologi școlari.

Rolul nostru

 • Asistență psihopedagogică individuală și colectivă pentru elevi cadre didactice și părinți.
 • Asistarea elevilor în procesul de orientare școlară și profesională, prin
  furnizarea de informații specifice și prin promovarea autodeciziei în orientare, ca rezultat al armonizării între resursele interne și oportunitățile externe.
 • Formarea și structurarea conștiinței de sine, de lume și de alții.
 • Dezvoltarea unei atitudini active și responsabile a elevilor față de procesul învățării, prin conștientizarea particularităților stilului cognitiv, valorificarea motivelor intrinseci și exersarea unor tehnici de muncă intelectuală.
 • Sprijinirea părinților în cunoașterea personalității copiilor și a particularităților vârstei acestora, în vederea optimizării relaționării copil - părinte.
 • Asistarea permanentă a cadrelor didactice în proiectarea și desfășurarea
  activităților cu caracter educativ, cât și în propria dezvoltare profesională.
 • Diseminarea informațiilor cu caracter psihopedagogic și a experiențelor
  profesionale.
 • Studierea fenomenelor educative specifice școlii.