Administrația publică

Domeniul pentru studii universitare de licență: Științe administrative
Specializarea: Administrație publică;
Durata studiilor: 3 ani, zi; 3 ani,  frecvență redusă, 180 credite;

Competențe: Cunoștințele acumulate în perioada pregătirii universitare creează competențe utile în managementul administrației publice, consilierii juridice, analizei și implementării proiectelor comunitare, bugetarea instituțiilor publice, legislația și normele comunitare în administrația publică, respectiv dobândirea competențelor necesare pentru diversitatea funcțiilor publice din administrația publică centrală și locală. Absolvenții specializării își pot continua studiile la cursurile postuniversitare masterale „Managementul Afacerilor”, „Managementul Administrației Publice” sau „Consultanță Juridică și Management în Afaceri” „Managementul Administrației Publice și cariere publice” organizate de către Universitatea „Petru Maior”, sau se pot integra în diferite domenii ale administrației publice la nivel central și local, alte autorități publice din sistemul puterilor statului, organisme și organizații neguvernamentale de utilitate și de interes public. Masteratul „Managementul Administrației Publice și cariere publice” este organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept și Științe Politice, Universitatea Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Franța, cu durata de 2 ani, conform programului Bologna.

În raport de stadiile de pregătire, pot fi recrutați ca funcționari publici de execuție, funcționari publici superiori sau în cadrul categoriei înalților funcționari, la organisme interne și internaționale, de cooperare și la organizații neguvernamentale, oportunități ivite în structurile de funcționare ale Uniunii Europene.

Perspective în carieră
Absolvenții specializării pot continua studiile la cursurile de tip masterat Bologna  „Managementul administrației publice și cariere publice”. Nivelul cunoștințelor teoretice si practice acumulate vor asigura:

  • specialiști cu studii superioare în domeniile administrației publice centrale și locale (administrație financiară, direcția finanțelor publice sectorul de fond funciar și oficiul agricol, autorizări și disciplină în construcții, stare civilă, control comercial și autorizări servicii lucrative, contencios administrativ, evidență alegători și acțiuni electorale, licitații, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat), servicii de comunicare-protocol, relații publice, direcții de integrare europeană și regională, statistică, zone de dezvoltare regională.
  • în perspectivă, pot fi angajați funcționari în diferite organisme europene și cooptați în programe ale Uniunii Europene și ale guvernelor care cooperează cu acestea. 

Specializarea „Administrație publică” pregătește specialiști cu studii superioare în domeniile administrației publice, putând fi încadrați în cadrul autorităților publice la nivel central, local și regionale (administrație financiară, direcția finanțelor publice sectorul de fond funciar și oficiul agricol, autorizări și disciplină în construcții, stare civilă, control comercial și autorizări servicii lucrative, contencios administrativ, evidență alegători, licitații, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat, etc.), servicii de comunicare protocol, direcții de integrare europeană și regională, statistică, servicii descentralizate ale guvernului și ministerelor în teritoriu. Astfel, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor cu pregătire superioară de specialitate din cadrul puterii executive și al altor autorități publice cum sunt: cazul primăriilor (municipale, orășenești și comunale) și a prefecturilor, din cadrul Guvernului, a ministerelor și a celorlalte instituții centrale ale administrației publice, din structura permanentă a partidelor, organizațiilor și formațiunilor politice, a organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale etc. au oportunități și prioritate absolvenții specializării de „Administrație publică”.

Pot fi angajați în perspectivă funcționari în diferite organisme europene și cooptați în programe ale Uniunii Europene și ale guvernelor care cooperează cu acestea.

Se asigură viitorului absolvent al specializării „Administrație publică”, o paletă largă de cunoștințe teoretice și practice necesare soluționării în condiții optime a problematicii complexe cu care se confruntă în această perioadă administrația publică, în special integrarea în comunitatea europeană și în regimurile de dezvoltare europeană.

Disciplinele studiate în facultate:
   Discipline obligatorii: Teoria generală a dreptului / Drept civil. Partea generală și persoanele / Economie / Bazele informaticii / Elemente de finanțe publice și buget / Drept constituțional și instituții politice / Introducere în comunicare și relații publice/ Limbă străină / Educație fizică / Drept administrativ I. Partea generală / Protecția juridică a drepturilor omului / Drept administrativ II. Acte administrative / Elemente de drept penal / Drept civil. Drepturi reale / Managementul serviciilor publice / Birotică / Drept administrativ III. Controlul administrativ / Deontologia funcției publice / Informatică în administrația publică / Administrația publică în comunitatea europeană / Drept civil. Obligații și contracte / Marketing / Drept procesual civil / Contenciosul administrativ / Drept financiar și fiscal / Dreptul familiei / Contabilitatea instituțiilor bugetare / Studiul Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului / Practică.
Discipline opționale: Istoria administrativă și economică a României sau Știința administrației sau Statistică și politică demografică / Psihologie socială sau Bazele științelor politice sau Demografie și metode de investigare socială / Bazele contabilității sau Matematică financiară sau Elaborarea și execuția bugetară / Proiecte comunitare sau Corespondență și tehnici de secretariat sau Drept comunitar european / Sisteme constituționale comparate sau Sisteme administrative comparate sau Aplicații informatice / Instituții și drept comunitar sau Arhivistică și documentaristică sau Sociologia generală / Control financiar sau Organizații și relații internațional sau Curs de evidență secretariat și arhivare / Managementul resurselor umane sau Management și politică bugetară sau Politologie / Drept comercial sau Dreptul transporturilor sau Drept bancar.

Discipline facultative: Curs practic de terminologie de specialitate în limba germană și maghiară / Curs practic de terminologie de specialitate în limbile engleză și franceză, Organizații neguvernamentale și societate civilă / Geografie economică regională și europeană

Taguri