CENTRUL PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 3

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin, situat în cartierul Apalina str. Castelului nr.12 din Reghin, a fost înființat în anul 1959, ca o necesitate privind școlarizarea și profesionalizarea copiilor cu cerințe educative speciale care au avut șanse limitate de acces la educație față de alți copii.

A fost prima școală specială destinată profesionalizării copiilor cu deficiență mintală. Școala a fost amenajatí£ într-un vechi castel, al cărui interior a fost reamenajat și redimensionat în vederea asigurării condițiilor optime de desfășurare a procesului instructiv-educativ și recuperator.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin, organizează procesul instructiv-educativ-recuperator pentru copiii cu CES din raza Municipiului Reghin și din comunele învecinate: Brîncovenești, Jabenița, Gurghiu, Ibănești Pădure etc. Mulți elevi ai școlii provin din Centrul de Plasament nr.8 sau din familii cu un nivel mediocru sau chiar slab de educație. Aceasta se datorează faptului că Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.3, SAM Reghin se află în apropierea unor comunități  rrome din Cartierul Apalina. Datorită acestei situații școala cuprinde și elevi rromi declarați, care prezintă cerințe educaționale speciale și au hotărârea Serviciului de Evaluare Complexă. Elevii de vârstă școlară din cartierul Apalina frecventează cursurile organizate de instituția noastră.

Nivelul economic al familiilor în majoritatea cazurilor este la limita inferioară a existenței, având o situație socială precară. Starea de sărăcie accentuată în care trăiesc copiii din aceste cartiere este evidentă. Sunt familii cu mai mulți copii care se interesează de educația acestora, dar din lipsa mijloacelor financiare nu le pot procura îmbrăcăminte și încălțăminte, din care cauză trebuie să-i țină acasă.

Condițiile igienico-sanitare precare duc la diverse îmbolnăviri. Din cauza lipsei de pregătire școlară și profesională rata alcoolismului, a bolilor provocate de stres și violența în familie a crescut simțitor. A mai apărut stresul cauzat de instabilitatea familială ca o consecință a plecării din familie a părinților pe perioade îndelungate pentru a lucra în străinătate. Comportamentul copiilor s-a deteriorat, vagabondajul devenind o problemă acută. Pentru multe familii singura sursă de venituri este ajutorul social. Marea majoritate a părinților nu lucrează sau lucrează ocazional, datorită fie lipsei de pregătire școlară și profesională, fie prejudecăților societății. Mulți își pierd locul de muncă din cauza alcoolismului sau a incapacității de a se adapta.

La nivelul comunității mai există: o școală generală, unde sunt școlarizați elevi în învățământul primar și gimnazial, la această școală există asistență psihologică pentru părinți .
Restul elevilor provin din familii cu studii medii (25 %) și din familii cu studii superioare (2%). În anul școlar 2000-2001  școala a făcut primii pași privind procesul de integrare școlară a copiilor cu deficiență ușoară și moderată, orientând în iunie 2001, un număr de 35 de copii cu deficiență ușoară spre școlile generale din județ.
 
Din anul școlar 2002-2003 școala a  început, cu regim experimental, activití£ți terapeutico-recuperatorii pentru copii cu sindromul Down și deficiențe asociate, clasă specială în învățământul de masă. Acest experiment a dus la rezultate deosebit de bune, agreate atât de părinții copiilor, cât și de cadrele de specialitate, datorită faptului că pe  raza municipiului Reghin nu exista nici o formă de școlarizare pentru copii cu astfel de deficiențe. Astfel, această categorie-pentru a obține o școlarizare și educație adecvată- trebuia să se înscrie într-o școală specială cu internat în altă localitate.
 
Din anul școlar 2002-2003 aceastí£ activitate recuperatorie s-a extins, la ora actuală fiind cuprinși și alți copii cu deficiențe asociate. În anul școlar 2003-2004 școala a  început să acorde sprijin unor copii hiperactivi incluși în învățământul de masă, prin profesori itineranți.
 
În viitor dorim să extindem activitățile de sprijin și pentru alte categorii de copiii cu deficiențe: de auz și neuromotorii. În anul școlar 2008-2009 situația claselor și a numărului de elevi se prezintă astfel:

 • număr total de elevi cu deficiențe mintale moderate și severe: 207
 • număr total clase: 22 din care 3 la ciclul primar , 3 la ciclul gimnazial și 14
 • clase profesionale număr de clase în școală: 6

Baza materială

Școala prezintă o bază didactico-materială care cuprinde:

 • 24 săli de clase care sunt mobilate adecvat activităților instructiv-educative și utilizării metodelor active-interactive,
 • un cabinet de psihoterapie și consiliere dotat cu 1 calculator performant și oglindă de observație semitransparentă, 3 radiocasetofoane, 1 TV color, teste psihologice, soft-uri speciale de corectare,
 • un cabinet de logopedie, dotat cu oglindă, mobilier adecvat, casetofon, seturi de materiale didactice,
 • un cabinet de ludoterapie,
 • 2 săli pentru desfășurarea activităților instructiv-educative pentru grupa de grădiniță,
 • o sală de odihnă pentru copiii de grădiniță,
 • un cabinet de kinetoterapie, dotat cu bicicletă ergonomică, aparate de masaj, mingi medicinale, greutăți, spaliere,
 • o sală de sport dotată cu spaliere, bănci de gimnastică, 2 mese ping-pong, coș de baschet,
 • un cabinet de informatica cu o dotare moderna pentru utilizarea programului AEL,
 • o sală festivă cu 50 de locuri dotată cu videoretroproiector, unde se pot organiza cursuri de perfecționare,
 • cabinet de științe ale naturii cu TV color, video, mulaje, planșe,
  cabinet de limba română dotat cu volume de cărți, planșe, portrete ale scriitorilor români,
 • bibliotecă dotată cu 12482 volume,
 • 12 ateliere școlare dotate cu mașini de cusut, utilaj performant pentru prelucrarea lemnului , atelier de lăcătușerie dotat cu utilaje corespunzătoare,
  teren de sport,
 • garaj,
 • mașină Dacia papuc,camion de 7t,
 • un microbuz pentru transport elevi,
 • un atelier de întreținere. 

În momentul de față școala întrunește toate condițiile și exigențele unor obiective moderne, aliniate la imperativele  unei integrări școlare și sociale reale a copiilor cu CES , conforme cu noua legislație agreată de România și cu tendințele de implementare în dinamica educațională a întregului sistem de învățământ românesc. 

Programul de funcționare al unității

Grădiniță:  800-1500 cu servirea mesei de amiaza
Ciclul primar:  800-1300 
Ciclul gimnazial: 800-1300 
SAM:   800-1400
Secretariat:  800-1600
Bibliotecă:  1300-1500