Contact

Universitatea „Petru Maior"

tel / fax: 0265 – 236213 int.262
e-mail: admitere2009@upm.ro
pagina web a universității: http://admitere.upm.ro
Persoana de contact: Ec. Rectorat, Gabriela BOANGĂR
Responsabil Oficiul de Relații publice

Pentru relații specifice, referitoare la diferitele specializări universitare școlarizate,
candiații se pot adresa și la:

Tel: 0265-233212 -Facultatea de Inginerie
Tel: 0265-236034 -Facultatea de Științe și Litere
Tel: 0265-219034 -Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
Tel: 0265-250853 -Departamentul pentru Învățământ cu Frecvență Redusă și la Distanță

Taguri