test banner

Cumpără acum!

Revista "Studia Universitatis Petru Maior Series Philologia

Primul număr al revistei Studia Universitatis Petru Maior Series Philologia”, a apărut în anul 2002. Redactorul-șef al revistei este prof.univ.dr. Iulian Boldea, decan al Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității „Petru Maior”, director al Centrului de cercetare de critică și istorie literară Modernitate și postmodernitate în literatura română a secolului XX și expert-evaluator CNCSIS, în cadrul Comisiei 3, Științe socio-umane.

În cei cinci ani de apariție, revista a contribuit, prin studiile și articolele publicate, în mod substanțial la ilustrarea și dezvoltarea activității științifice a Universității „Petru Maior”, în domeniul filologiei. S-au publicat, în paginile revistei, studii și recenzii rezultate în urma unor cercetări cu caracter teoretic și aplicativ. De asemenea, în ultimii trei ani au fost publicate 17 studii ale unor cercetători din străinătate. În colegiul de redacție al revistei se numără academicieni, profesori din străinătate, profesori români cu reputatie și prestigiu recunoscute. Printre colaboratorii revistei se disting o serie de personalități de prestigiu ale culturii românești, precum și profesori și cercetători din străinătate.

Numere ale revistei noastre au fost recenzate în reviste de cultură românești și străine; de asemenea, în rubrica noastră de recenzii am căutat să surprindem cele mai semnificative noutăți din domeniul filologiei din țară și din străinătate. Trebuie precizat, pe de altă parte, că, prin ritmicitatea sa, prin prezența constantă în actualitate, prin difuzarea masivă în țară și în străinătate, revista noastră își propune să rămână conectată la fluxul publicațiilor românești de referință din domeniu. Prin Centrul de cercetare acreditat CNCSIS, prin conferința internațională pe care o organizează, prin revista Studia Universitatis „Petru Maior”. Series Philologia, ajunsă, în anul 2006, la numărul 5,  Catedra de filologie a Universității Petru Maior caută să valorifice la maximum potențialul creator și de cercetare existent.

 

Mai multe detalii gasiți pe site-ul http://www.upm.ro/cercetare/studia%20website/index.html

Taguri