GRUPUL ȘCOLAR „SAMUIL MINCU”

 

 

Misiunea școlii

Învățătura este prietenul nostru cel mai fidel, pentru că oriunde ne-am afla, ceea ce am învățat este lângă noi.

De aceea, școala noastră va oferi tinerilor dornici de cunoaștere posibilitatea de a se instrui în orice domeniu și de a-și forma competențe pentru a reuși: comunicare, gândire critică, capacitatea de a selecta informații.

Baza materială

Școala are o dotare  materială corespunzătoare pe care își propune să o  îmbunătățească  și o situație financiară care îi permite desfășurarea unui proces didactic la cele mai înalte standarde.

Va căuta să satisfacă nevoia fiecărui elev de a dobândi un ansamblu de competențe funcționale pentru reușita socială: comunicare, gândire critică, luarea deciziilor, preluarea și utilizarea contextuală a unor informații complexe.

Va urmări dezvoltarea capacității de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite:familie, mediu profesional, prieteni, etc.

 • Două cabinete de informatică– cu 25 calculatoare/cabinet – rețea Internet;
 • Cabinet de limbi moderne (în curs de amenajare);
 • Cabinet de limba romană;
 • Laborator de chimie;
 • Laborator de fizică;
 • Laborator tehnologic;
 • Laborator de biologie;
 • Atelier de mecanică agricolă;
 • Cabinet de geografie-istorie;
 • Cabinet psihologic;
 • Sala de sport;
 • Club;
 • 29 săli de clasă;
 • Bibliotecă;
 • Centru de Documentare și Informare;
 • Internat;
 • Cantină.


Grupul Școlar Sărmașu este o unitate de învățământ care funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și își desfășoară activitatea conform legislatiei in vigoare.
Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de diferite tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de instruire și educare. 

Învățământul este organizat pe niveluri, asigurând coerența și continuitatea instruirii și educației, în concordanță cu particularitățile de vârstă și individuale.
Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:

a) învățământ preșcolar: grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, pregătitoare pentru școală;
b) învățământ primar: clasele I-IV;
c) învățământ secundar, care cuprinde: 

 • învățământ secundar inferior, organizat în două cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, și ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X;
 • învățământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare.


Ca și formă de organizare este centru bugetar care cuprinde în total un număr de 13 școli și grădinițe, și anume:

 • 6 grădinițe,
 • 5 școli primare și gimnaziale,
 • 1 liceu în cadrul căreia funcționează și școala de arte și meserii.

Raportat la populație, orașul Sărmașu are o bază culturală și sportivă concretizată printr-o Casă de cultură, cu o sală de spectacole cu 300 de locuri, cu o sală pentru expozitii, Biblioteca orășenească, Centrul de Documentare si Informare din cadrul Grupului Școlar, care oferă tuturor cetățenilor de orice vârstă o altemativă de ocupare a timpului liber. De asemenea, localitatea mai dispune de o bază sportivă care este intreținută de autoritățile locale și de unitățile economice din oraș. Diversitatea cercurilor artistice pentru elevii și cetățenii orașului este coordonată de cadrele didactice în cadrul Casei de Cultură.

Baza socio-culturală este completată de cinci școli generale, liceul nostru cu o sală de sport, terenuri de volei și fotbal, două case de plasament familial al copiilor ce provin din familii dezorganizate, un dispensar sanitar, un spital, o biserică ortodoxă, o biserică greco-catolică, o biserica romano-catolică, o biserica reformată, o biserica adventistă de ziua a șaptea și o biserică a martorilor lui Iehova.

Unitatea noastră este una dintre cele mai puternice unități din zona de pe Câmpie. Din constatările noastre și din statistici rezultă că familiile elevilor noștri aparțin tuturor categoriilor socio-profesionale, datorită faptului că ne recrutăm elevi din întreaga zonă Sărmașu și comunele limitrofe : Miheșu de Câmpie, Sâmpetru de Câmpie, Silivașu de Câmpie, Budești, Cămărașu, neexistând alt liceu sau școala profesională în zonă.

Situația pe familii este următoarea : intelectuali - 7,14% ; muncitori-65,81 % ; agricultori - 22,95% ; patroni, mici intreprinzători - 2,4% ; șomeri - 3,06 %. Situația familială este la fel de diversă și complexă, pe cât de diversă și complexă este structura familială. În general, avem familii echilibrate, în care atitudinea părinților față de școală este pozitivă, ei manifestând interes față de situația la învățătură și disciplină a copiilor lor, chiar interes față de ambientul în care se desfășoară instruirea elevilor.

Există totuși un procent, e drept, mic, de familii dezorganizate, cu stări conflictuale permanente, familii divorțate, care își pun amprenta asupra comportării copiilor.

Avem elevi care provin din familii cu venit mediu scăzut, care in oarecare măsură influențează starea psihică a elevului. Pentru acești elevi, instituția noastră se străduiește să aloce burse sociale și ajutoare ocazionale, dar procentul elevilor este mai mare decât cel al burselor pe care  le putem acorda.

Dar, per global, se poate spune că deși avem dificultăți, dispunem totuși de un colectiv de elevi buni, atât la învățătură, cât și la disciplină, iar aceasta se datorează întregului personal din școală, didactic, didactic auxiliar si administrativ, care se străduiește să creeze un  climat favorabil, plăcut și dorit de elevi, în așa fel încât să existe permanent dorința de a veni la școală, de a frecventa cursurile.

Programul de funcționare al instituției

Grădinită: un singur schimb/zi 800-1300
Ciclul primar: două  schimburi/zi 800-1200  și  1200-1700
Ciclul gimnazial: un singur schimb/zi 800-1400 sau 800-1500(secția maghiară)
Ciclzul liceal: un singur schimb/zi 800-1400
Secretariat:730-1530   cu publicul după ora 1200
Biblioteca: 730-1530  

Materialul ne-a fost trimis de către instituție. 

 

STRUCTURA CENTRULUI BUGETAR GRUP ȘCOLAR SĂRMAȘU