Înscriere - Facultatea de Teatru

Înscrieri
18 - 21 august 2009, între orele 9.30 – 14.00

Susținerea probelor
24 august – 6 septembrie 2009

Test de aptitudini pentru studenții străini
7 – 11 septembrie 2009

Taxă de înscriere pentru specializările Artele spectacolului – Actorie; Artele spectacolului – Regie; Artele spectacolului – Coregrafie; Artele spectacolului – Păpuși marionete; Teatrologie, Management cultural, Jurnalism teatral
Etapa I – 100 lei
Etapa II – 60 lei

Taxă de înscriere pentru specializarea Scenografie
160 lei

FACULTATEA DE FILM

Taxă de înscriere – 50 lei

Înscrieri
17 – 21 august 2009

Susținerea probelor
24 august – 5 septembrie 2009

Test de aptitudini pentru studenții străini
7 – 8 septembrie 2009

Dosarul de înscriere la Concursul de admitere va conține următoarele:

1. un dosar plic;
2. cerere tip de înscriere (unde se vor menționa, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formular);
3. diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia) în original sau adeverință eliberată de liceu pentru absolvenții promoției 2009 (în care se menționează media generală de la bacalaureat,  notele obținute la probele susținute și mediile obținute în anii de liceu);

În cazul în care candidatul s-a înscris la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat (sau adeverinței - după caz) va anexa o copie legalizată a acesteia și copia legitimației de înscriere la concurs la prima facultate, autentificată, după original, de către secretariatul la care s-a făcut înscrierea.

4. certificatul de naștere, în copie legalizată;
5. adeverință medicală tip (în care se vor menționa și examenul radiologic pulmonar și examenul serologic);

Candidații de la specializările “Artele spectacolului - Actorie” și “Artele spectacolului – Păpuși - Marionete”, vor trebui să prezinte și rezultatele  examenului medical O.R.L., pe care îl pot efectua la orice medic specialist.

Candidații pentru specializarea “Cinematografie, fotografie, media  (Imagine de film și T.V.)”, vor efectua suplimentar, la orice medic specialist, un control oftalmologic, al cărui rezultat va figura pe adeverința medicală, cu mențiunea “apt - Imagine”.

6. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare cu specificația buget sau taxă);
7. diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta în original (după caz) si o adeverință din care să rezulte detaliat pe ani, calitatea de student bugetat sau  cu taxă;
8. 5 fotografii tip B.I.;
9. B.I./C.I. și copie
10. chitanța de achitare a taxei de înscriere la concurs;

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.unatc.ro/

 

Taguri