test banner

Cumpără acum!

Universitatea Transilvania

Începutul și dezvoltarea învățământului universitar în Brașov își au originea în vechile tradiții culturale și climatul cultural intens al orașului. Aici, creația tehnică și științifică inginerească - bine cunoscuta - activitatea artistică creatoare în domeniile literaturii și culturii populare, cât și studiile intensive din numeroasele școli de toate gradele, se contopesc într-o armonie desăvârșită.

Dintre cele mai importante repere cu privire la începutul și afirmarea acestui centru cultural menționăm: prima școală românească din Scheii Brașovului, care a fost fondată cu cinci secole în urmă, primele tiparituri ale Diaconului CORESI în limba română, Gimnaziul german Johannes HONTERUS, activitatea de întreținere a spiritului național condusă de cunoscutul om de litere George BARITIU și "Gazeta de Transilvania" fondată de către acesta, asociația culturală. Astra, care a avut un rol conducator în formarea conștiinței naționale, prima școală românească de comerț, precum și contribuțiile unor personalități ca: Andrei MUREȘANU, Gheorghe DIMA, Iacob MURESIANU, Octavian GOGA, St. O. IOSIF, Sextil PUSCARIU, Valeriu BRANIȘTE, Tiberiu BREDICIANU, Ilie CRISTEA și alții...

 

Detalii pe pagina web a instituției: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=184&language=en-US

Contact

Facultatea de Inginerie Mecanică 

Adresa: Str. Politehnicii nr. 1
Tel: +40-(268) 47.47.61
Web: http://mecanica.unitbv.ro/
E-mail: f-mecanica@unitbv.ro
 
Facultatea de Inginerie Tehnologică
 
Adresa: Colina Universității nr. 1
Tel: +40-(268) 41.46.90
Web: http://www.unitbv.ro/it
E-mail: f-itehn@unitbv.ro 
Adresa: B-ul Eroilor nr. 29       
Tel: +40-(268) 41.20.88
Fax: +40-(268) 41.05.25     
Web: http://www.unitbv.ro
E-mail: rector@unitbv.ro 

Facultatea de Știință și Ingineria Materialelor

Adresa: Colina Universității nr. 1
Tel: +40-(268) 47.16.26
Web: http://www.unitbv.ro/sim/Sim_homer.htm
E-mail: f-simat@unitbv.ro  

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Adresa: Str. Politehnicii nr. 1
Tel: +40-(268) 47.47.18
Web: http://iesc.unitbv.ro
E-mail: f-iesc@unitbv.ro 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
Adresa: Șirul Beethoven nr. 1
Tel: +40-(268) 47.57.05
Web: http://www.unitbv.ro/silvic/
E-mail: f-silvic@unitbv.ro 

Facultatea de Industria Lemnului
 Adresa: Colina Universității nr. 1
Tel: +40-(268) 41.53.15
Web: http://www.unitbv.ro/il/
E-mail: f-ilemn@unitbv.ro 

Facultatea de Construcții
Adresa: Str. Turnului nr. 5
Tel: +40-(268) 54.82.28
Web: http://www.unitbv.ro/constructii/
E-mail: f-constructii@unitbv.ro 

Facultatea de Alimentatie și Turism
Adresa: Str.  Politehnicii nr. 1
Tel: +40-(268) 47.22.22
Web: http://www.unitbv.ro/at/
E-mail: f-altur@unitbv.ro 

Facultatea de Matematică și Informatică
Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 50
Tel: +40-(268) 41.40.16
Web: http://cs.unitbv.ro/
E-mail: f-mate-info@unitbv.ro 

Facultatea de Știinte Economice
Adresa: Colina Universitatii nr. 1
Tel: +40-(268) 41.93.04
Web: http://econ.unitbv.ro/
E-mail: f-economic@unitbv.ro 

Facultatea de Drept și Sociologie
Adresa: B-ul Eroilor nr. 25
Tel: +40-(268) 47.40.17
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/drept/
E-mail: f-dreptsoc@unitbv.ro 

Facultatea de Litere
Adresa: B-ul Eroilor nr. 29
Tel: +40-(268) 47.40.59
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/litere/
E-mail: f-litere@unitbv.ro 

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Adresa: B-ul Eroilor nr. 25
Tel: +40-(268) 47.40.60
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/efs/
E-mail: f-edfiz@unitbv.ro 

Facultatea de Medicină
Adresa: Str. N. Balcescu nr. 56
Tel: +40-(268) 41.21.85
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/medicina/
E-mail: f-medicina@unitbv.ro 

Facultatea de Muzică
Adresa: Str. Andrei Saguna nr. 2
Tel: +40-(268) 47.88.84
Web: http://www.unitbv.ro/muzica/
E-mail: f-muzica@unitbv.ro 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Adresa: Str. N. Balcescu nr. 56
Tel: +40-(268) 47.01.90
Web: http://www.unitbv.ro/faculties/pse/
E-mail: f-pse@unitbv.ro 
 
 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?tabid=1210&language=en-US
 
 

Taguri