Universitatea din București

Scurtă carte de vizită

Universitatea din București
este una din cele mai importante instituții de învățământ superior din România. În cei 144 de ani de existență, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu național și internațional. În toate marile domenii ale activității academice și științifice s-au afirmat școli de renume. Mulți dintre absolvenții Universității s-au afirmat ca personalități de seamă: profesori și cercetători la majoritatea marilor universități ale lumii, membrii ai Academiei Române și ai unor academii din alte țări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniștri, prim-miniștri, președinți), diplomați, înalți prelați etc. 

În mod obișnuit, în țară și în străinătate, Universitatea din București este considerată cea mai importantă instituție de învățământ, cercetare și cultură din România. Numeroasele generații de studenți și profesori au reușit să impună Universitatea noastră ca una din instituțiile de referință pentru întreaga societate românească. Iar recunoașterea internațională nu a întârziat să apară. Sondajul efectuat anul trecut de cunoscuta publicație The Times Higher Education Supplement, plasa instituția noastră academică între primele 500 ale lumii, fiind singura universitate din țară prezentă în acest top internațional de prestigiu. 

Universitatea din București oferă numeroase programe de studii, la toate nivelurile și formele de pregătire universitară: 22 programe de scurtă durată, peste 75 de programe de lungă durată, 12 programe în forma de învățământ deschis și la distanță, peste 120 programe de masterat, peste 50 programe de doctorat, programe de înalte studii postuniversitare, programe de reconversie profesională și de perfecționare. Toate programele oferite sunt acreditate sau autorizate. Diplomele acordate de Universitatea din București sunt recunoscute în majoritate țărilor lumii. În cadrul Universității din București funcționează programe de studii organizate în colaborare cu universități prestigioase din străinătate. Absolvenții acestor programe primesc diplome din partea Universității din București și a universității partenere. Universitatea din București este unul din cele mai importante centre de cercetare științifică din țară. În cadrul Universității funcționează peste 50 de institute, departamente și centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre științifice similare din străinătate. Portofoliul activității științifice este remarcabil. Valoarea granturilor câștigate prin competiție națională (CNCSIS și ale Academiei Române) a fost anul trecut de 7.409.553 lei, pe masa de lucru a celor 354 profesori, 294 conducători de doctorat, 287 cercetători și 3.377 doctoranzi aflându-se în derulare circa o sută contracte internaționale. Valoarea acestora din urmă a fost de 2.688.000 lei. În cele 5 platforme de cercetare au fost antamate contracte de cercetare a căror valoare depășește 13,3 milioane lei. Nu putem să nu amintim de cele 765 de contracte PN2, inclusiv cele din cadrul Programului „Cercetare de Excelență” a căror valoare totală se apropie de 60 milioane lei. 

În ultimii ani instituția noastră s-a situat, în mod constant, pe primul loc în competițiile naționale pentru fonduri de cercetare. Unele dintre unitățile de cercetare au obținut statutul de excelență la nivel european. Universitatea dispune de baze proprii de cercetare la Sinaia, Brăila, Orșova și stații pilot în alte localități din țară. Universitatea din București este integrată într-o puternică rețea de colaborare internațională: peste 100 de acorduri de colaborare bilaterală cu universități din peste 40 de țări. Anual peste 1000 de studenți ai Universității din București efectuează, în cadrul unui mare număr de programe academice, stadii de formare sau de specializare în universități din Europa de Vest, S.U.A., Canada, Japonia, etc.
Universitatea din București a fost și este inițiatoarea unor măsuri importante de reformă și dezvoltare a învățământului superior care au fost preluate de alte universități din țară sau au stat la baza elaborării unor legi și reglementări naționale. În anul 2000, Universitatea din București a primit Diploma de Excelență conferită de Ministerul Educației Naționale.

 

 

Contact

Rectoratul Universității din București
B-dul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5
Cod poștal 050107, București, România Tel.: +40 21  307 73 00
Telefon:+40 21  315 71 87 Fax: +40 21  313 17 60

 

Material preluat de pe pagina web a institutiei: http://www.unibuc.ro/ro/index.pl