Universitatea Națională de Artă Teatrală "I.L. Caragiale"

U.N.A.T.C."I.L.CARAGIALE" este unica instituție de stat în cele două specializări: teatru și film, cu personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în baza Legii Învățământului din România.
O primă facultate de teatru își începe activitatea în București în 1834 în cadrul Școlii Filarmonice. Încercările de organizare și formare ale învățământului de regie de teatru sunt finalizate în anul 1948 prin înființarea Facultății de Regie din cadrul Institutului de Artă, care a unit, timp de doi ani (1948-1950) întreg învățământul de artă din București.

În 1950 se înființează Institutul de Artă Cinematografică și Institutul de Teatru “I.L.Caragiale”.
În 1954 cele două institute se contopesc în Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale” care va funcționa până în 1990, când se transformă în Academia de Teatru și Film – unica școală de tradiție în domeniul teatrului si filmului din România, cu rang universitar, recunoscută pe plan internațional. Din 1990, Academia de Teatru și Film se află într-un continuu proces de reformă care a condul la apariția unor secții și specializări noi, precum Comunicare audiovizuală și Multimedia-Sunet, Montaj, în cadrul Facultății de Film sau Actorie Papuși și Marionete, Coregrafie, Scenografie, în cadrul Facultații de Teatru, mărirea cifrei de școlarizare și mai ales perfecționarea și diversificarea planurilor de învățământ și a programelor de studii sunt elocvente pentru noua orientare a învățământului de profil. Din anul 1998 Academia de Teatru și Film devine Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”, iar din 2001, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L.Caragiale”.