Universitatea Bioterra

UNIVERSITATEA BIOTERRA din București este o instituție de învățământ superior privat de interes public parte a Sistemului Național de Învățământ, în conformitate cu prevederile Legii de acreditare nr. 480/2002.

”¢ Pe parcursul a 19 ani de activitate Universitatea Bioterra a reușit performanța de a-și crea propria personalitate și o solidă poziție în arealul învățământului superior românesc.

”¢ Universitatea Bioterra prin structura și managementul folosit militează pentru un învațământ aplicativ, dinamic și programatic în concordanță cu cerințele Uniunii Europene.

”¢ Precizăm faptul că este singura universitate din sistemul național de învățământ privat, care a avut curajul să abordeze de la început, facultăți și specializări în domeniul ingineriei aplicate. În acest context are în plus față de celelalte universități o bază materială de excepție cu laboratoare, spații de cercetare și unități de practică, dotate cu aparatură de înaltă performanță la nivelul instituțiilor de profil din Uniunea Europeană. Deasemenea, procesul de învățământ este mult mai complex, în care instruirea practică este elementul formativ de primă importanță.

 ”¢ UNIVERSITATEA BIOTERRA este prima și singura universitate cu specializări "unicat" în domeniile managementului agroturistic, poliției fitosanitare și zooveterinare, care ulterior au fost preluate și de universități de stat, unde se află în stadiul de autorizare provizorie.

”¢ Toate realizarile în plan didactic și științific au la bază o abordare reală și dinamică a necesarului de resurse umane cu pregătire superioară în domeniul vast al alternativelor necesare proceselor agro-alimentare, controlului și legislației din domeniile de competență.

”¢În acest sens, pentru prima dată în Romania, în cadrul Universității Bioterra, s-a constituit o specializare unicat și anume "Inginerie și Management Agroturistic", care a fost prima acreditata în țară în anul 2002 cu denumirea "Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism". Răspunsul celor cărora ne-am adresat a fost peste așteptări. Dovadă stă faptul că peste 85% din absolvenții acestei specializări și-au constituit propria afacere în domeniul de competență absolvit. Cu alte cuvinte, acești absolvenți sunt operatori de succes pe piața alimentației publice, turismului și agroturismului din România.
 ”¢ În acest timp, pe baza unor analize de fond efectuate în mod direct, UNIVERSITATEA BIOTERRA si-a diversificat aria curiculara in sensul abordarii "unor noi specializari" capabile s[ acopere nișele de pe piața muncii, create de noul sistem socio-economic. Ca atare Univeristatea Bioterra, a creat și realizat noi specializari cum sunt "Controlul și Expertiza Produselor Alimentare" precum și "Ingineria Produselor Alimentare", specializari acrediate pentru prima dată în țară în cadrul instituției noastre.

”¢ Având în vedere complexitatea domeniilor abordate care au, în mod firesc, și o conotație juridică, Universitatea Bioterra București a dezvoltat și acreditat specializarea "Drept" cu aplicabilitate în domeniile de competență ale celorlalte specializări.

”¢ Pe parcursul anilor de studiu, studenții facultăților noastre abordează o serie de discipline, care le asigură o înaltă calificare în domeniile de competență.

”¢ Programele analitice sunt dinamice și în deplină concordanță cu cerințele unui învațământ modern și eficient, capabil să se integreze fară modificări majore, în standardele cerute de aderarea României la Uniunea Europeană, astfel încat absolvenții noștrii să poată face față cu succes pe piața muncii, atât în România cât și în străinătate.

”¢ Anul universitar 2009 – 2010 constituie un nou început pentru învațământul superior românesc, iar Universitatea Bioterra prin reorganizarea domeniilor de licență, a specializarilor și a planurilor de învățământ s-a racordat la “Implementarea procesului Bologna” în universitățile românești în vederea recunoașterii internaționale a diplomelor, în scopul integrării absolvenților în UNIUNEA EUROPEANA.

”¢ În acest nou secol și mileniu, Universitatea Bioterra din București iși deschide larg porțile tuturor tinerilor dornici de cunoaștere, de realizare pe plan profesional și oferind garanția unei pregătiri superioare în cadrul unei școli autentice racordate la un învățământ modern și performant.

 

RECTOR FONDATOR,
Prof. Univ. Dr. NICOLAE Ion
Presedintele Universitatatii

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.bioterra.ro/

 

 

Contact

Adresa Universității Bioterra din București:

Pavilionul central
Str. Garlei nr. 81, sector 1, BUCUREȘTI

 

Pentru mai multe informații despre cum puteți lua legătura cu universitatea acesați :http://www.bioterra.ro/contact.php