Universitatea Titu Maiorescu

"Învățământul superior românesc se află într-o epocă de mari transformări, în acord cu principiile Procesului Bologna, care conduc la restructurarea din temelii a întregului învățământ universitar european. Marea provocare pe care noua concepție o lansează educației academice este competitivitatea la nivel național, european și global.

Universitatea TITU MAIORESCU, parte componentă a sistemului românesc de învățământ superior, s-a impus ca o instituție cu o identitate proprie, cu o filosofie personală și un program clar definite. Plasându-se, nu numai prin denumire, sub autoritatea spirituală a lui Titu Maiorescu, părintele culturii și civilizației românești moderne, Universitatea noastră a făcut din calitatea actului de educație un adevărat blazon de onoare..."

 

Rector,
prof. univ. dr. Iosif R. Urs

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.utm.ro/index.php?module=content&id=51

Contact

Adresa:

București, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, cod poștal 040441
Telefon/fax: 021.316.16.46, 021.311.22.97
E-mail:rectorat@utm.ro

Detalii pe: http://www.utm.ro/index.php?module=contact