Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir"

"Fondarea și evoluția Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienței inițiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învățământului universitar. În numai 18 ani de existență, universitatea noastră a reușit să formeze 14 facultăți cu 19 specializari, în centre cu tradiție (București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu, Timișoara și Constanța), având peste 20.000 de studenți și un corp profesoral de înaltă competență, îndeplinind standardele naționale și europene ale școlii superioare.

Planurile de învățământ, metodologia, cercetarea științifică și practica studenților au fost stabilite pornindu-se de la tradițiile școlii românești și de la exigențele moderne ale învațământului superior..."

Cuvântul Președintelui,

Prof. univ. dr. Momcilo Luburici,

Rector- fondator

 

Vezi întreg citatul  pe pagina web a insituției:http://www.ucdc.ro/cuvantul-rectorului.html

 

Contact

Adresa noastră: Splaiul Unirii nr. 176, sector 4, București
Tel.: (021) - 330.79.00, 330.79.11, 330.79.14
Fax: (021) - 330.87.74

E-mail: office @ ucdc.ro


Cum puteți ajunge la noi:
- tramvai (19, 50) - Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"
- autobuze ( 323, 275, 133) - Stația "Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir"
- metrou - Stația "Timpuri Noi"

Secretariat Masterate: 021-330.79.00, 330.79.11, 330.65.39, 330.65.40 (int 122)

Program casierie: 8-18.

Birou eliberari diplome: 021-330.79.00, 330.79.11, 330.65.39, 330.65.40 (int 134)

 

Mai multe detalii pe pagina web a instituției: http://www.ucdc.ro/contact.html