Academia de Studii Economice din București

Mesajul Rectorului

"Stimați vizitatori, actuali sau viitori beneficiari ai serviciilor noastre universitare, îmi face placere să vă adresez salutul meu cordial și să vă prezint, succint, oferta instituției noastre, pentru a vă invita și convinge să ne fiți, în timp, parteneri de drum!

Academia de Studii Economice din București, considerată a fi reprezentantul de vârf al învățământului economic superior din România, cu absolvenți care ne fac cinste, acasă sau oriunde pe glob, se află, la aproape un secol de la înființarea sa, în plină ofensivă de restructurare a activității, al carei scop îl constituie armonizarea și compatibilizarea maximă a ofertei noastre educaționale, implicit a diplomelor acordate absolvenților, cu cele ale colegilor noștri din lume.

Avem în prezent 47093 de studenți, din care 35173 sunt la licență, 7792 la programele masterale, 2235 la doctorat, 1893 la școli academice și la cursuri postuniversitare și 2042 de cadre didactice și personal tehnico-administrativ. Oferta noastră educațională este aproape de beneficiarii săi prin intermediul celor opt centre teritoriale plasate în diverse zone din țară și cooperăm cu peste 60 de universități din 51 de țări.

Pentru adaptarea ofertei educaționale cerințelor pieței serviciilor universitare, a fost introdus sistemul educației bazat pe trei niveluri: licență, master și doctorat. Esența fiecăruia este următoarea:

”¢  Primul ciclu - de trei ani - licența , se finalizează cu obținerea noului titlu de licențiat în științe economice și are ca scop asigurarea fundamentelor teoretice și aplicative, specifice fiecărui domeniu de specializare. Absolvenții acestui ciclu vor fi economiști de execuție .

”¢  Ciclul al doilea - de doi ani - masteral , conduce la obținerea diplomei de master și asigură formarea pe specializări înguste, cursanții dobândind cunoștințe avansate și competențe de analiză și sinteză, specifice funcțiilor de conducere din fiecare domeniu. Absolvenții acestui ciclu vor fi economiști de concepție.

”¢  Ciclul al treilea - de trei ani - doctoral , vizează formarea de vârf a unei elite științifice de economiști în cadrul școlii noastre doctorale și se adresează celor mai buni absolvenți ai ciclului masteral. Programul de doctorat și-a schimbat fundamental forma și conținutul, trecând din sfera învățământului postuniversitar în cel universitar.

Academia de Studii Economice din București a optat pentru a fi universitate de cercetare, pentru a putea accesa fonduri din programele naționale și europene, în universitatea noastră funcționează 21 centre de cercetare, dintre care opt sunt recunoscute de Consiliul Național al Cercetării Științifice din învățământul Superior, și susținem 16 reviste, clasificate de același for. Dezvoltăm cinci programe de masterat cu dublă diplomă , română și străină , în colaborare cu universități din Franța, Germania și Canada. Avem peste 200 de proiecte de cercetare finanțate, dintre care 29 sunt internaționale. Sunt create peste 40 de laboratoare cu dotare informatică modernă , laboratoare de merceologie și managementul calității, de tehnologie, de marketing, laborator pentru studiul limbilor străine etc. Dispunem de o bibliotecă centrală modernă și bine dotată cu carte clasică și electronică.

Obiectivele Academiei de Studii Economice din București pe termen scurt sunt următoarele:

1.Avansarea către un sistem european de diplome și certificate de studii superioare, compatibile la nivel continental.

2. Perfecționarea sistemului european al creditelor transferabile, astfel încât creditul transferabil să exprime mai bine efortul pentru însușirea cunoștințelor la fiecare disciplină.

3. Întărirea cooperării internaționale, în primul rând europene, pentru realizarea unor programe comune de învățământ și cercetare.
4. Promovarea unor sisteme și mecanisme complexe de asigurare a calității educației.

Veți găsi în Academia de Studii Economice din București un mediu exigent de pregătire, cu reguli clare, prin care toți participanții sunt obligați să-și facă exemplar datoria.

Vă invităm sa parcurgem împreună drumul fascinant al înobilării sufletești și al împlinirii prin cunoștințe, învățare, autodescoperire!"

Prof.univ. dr. ION GH. ROȘCA

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: www.ase.ro/site/index/index.asp

 

 

Contact conpartimente - ASE București

Conpartimentul Financiar - Contabilitate

Nr. Crt. Nume Prenume Functia Telefon (interior) Adresa e-mail
1Cristache Diana sef birou contabilitate 332dianac@ase.ro
2Darstaru Carmen sef birou contabilitate - social 101carmendarstaru@contabilitate.ase.ro
3Ilie Doina sef birou contabilitate patrimoniu 221aniod@ase.ro
4Iordache Rozalia sef birou financiar 315, 408 iordache@ase.ro
5Radu Roberta sef birou contabilitate ID 426robertaradu@ase.ro


Direcția Resurse Umane

Nr. crt. Nume Prenume Functia Telefon (interior) Adresa e-mail
1RISTEA IOANADIRECTOR RESURSE UMANE215ristea_ioana@yahoo.com
2STAMATE CARMENSEF SERVICIU RESURSE UMANE 164carmenst2001@yahoo.com


Compartimentul Tehnic

Nr. crt. Nume Prenume Functia Telefon (interior) Adresa e-mail
1STROE JULIETA AFRODITASEF SERVICIU TEHNIC 0788.51.41.50 319.19.81 INT. 300 julietaafroditastroe@yahoo.com
2MARI DUGENIKA INGINERINT. 270 mdugenika@yahoo.com
3DUMITRACHE COENEL INGINER0723.29.17.41 INT. 270dumitrache_coco@yahoo.com
4ALEXE DRAGANA TEHNICIANINT. 270 alexe_dragana@yahoo.com