Universitatea Hyperion

Universitatea Hyperion a fost Infiintata in 1990 odata cu Fundatia Universitara Hyperion, ca asociatie cultural stiintifica, neguvernamentala, apolitica, de tip non-profit, cu un numar initial de 5 facultati.


Actualmente, Universitatea "Hyperion" din Bucuresti, acreditata prin Legea nr. 275 din 15 mai 2002, functioneaza cu 11 facultati cu 22 de specializari acreditate sau autorizate.

Universitatea "Hyperion" din București beneficiază de contribuția didactica și științifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice și prestigioși oameni de știință și cultură, specialiști în diferite ramuri ale științelor exacte, umaniste, economice, tehnice, management și juridice.

Competența corpului didactic răspunde normelor legale, în sensul că Universitatea are angajat personal didactic titularizat în proporție de circa 95% din totalul posturilor didactice, din care cca 57% sunt cadre didactice cu grad de profesor sau conferențiar.


Activitatea principală din Universitate, cea didactică, se desfasoară în concordanță cu planurile de învățământ ale facultăților și specializărilor din cadrul acestora. Întregul proces de pregătire universitară este proiectat pe baza unor planuri de învățământ moderne, concepute de profesorii care iși desfășoară activitățile didactice în facultățile universității în concordanță cu planurile de învățământ ale altor universități din țară și străinatate.

 

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://www.hyperion.ro/module/contact/

Contact

Adresa:

Str. Călărașilor, nr. 169, București

 

Vezi harta: http://www.salutbucuresti.ro/planoras/swf_map.htm?-9091&-8156