Relații internaționale și studii europene

Domeniul pentru studii universitare de licență: Relații internaționale și studii europene
Specializarea: Relații internaționale
Durata studiilor: 3 ani, cursuri de zi, 180 credite

Competențe:
Specializarea Relații internaționale și studii europene se bazează pe caracterul aplicat al cunoașterii și pregătește specialiști în domeniile relațiilor internaționale și al construcției europene (noua arhitectură instituțională a UE și dinamica procesului de integrare).

Perspective în carieră: Specializarea își propune să formeze specialiști în următoarele domenii: Diplomație, negocieri și relația cu instituțiile europene; noua arhitectură instituțională a UE; dinamica procesului de integrare; specialiști și funcționari pentru noile structuri și instituții euro-regionale; ONG-urile implicate în proiectele de integrare europeană.
Absolvenților specializării Relații internaționale le sunt deschise cele două linii de Masterat patronate de Catedra de Istorie și Relații Internaționale: 1). Elitele, cultura și construcția europeană și  2.Istoria mondială, sisteme internaționale și managementul relațiilor internaționale,  precum și oportunitățile Programului Jean Monnet.

Discipline fundamentale: Introducere în studiul relațiilor internaționale; Relații internaționale în lumea antică și medievală; Relații internaționale în sec. XVII-XIX; Ideologii politice moderne; Concepte și metodologii în studiul științelor sociale; Limbi moderne; Introducere în istoria universală a sec. XX; Istoriografia studiului relațiilor internaționale; Istoria relațiilor internaționale în sec. XX; Istoria integrării europene; Introducere în științele politice; Teorii ale relațiilor internaționale; Istoria diplomației în sec. XX; Introducere în Economie internațională; Introducere în drept internațional; Introducere în geopolitică; Izvoarele istoriei contemporane; Analiza proceselor decizionale în relațiile internaționale; Negociere și mediere în relațiile internaționale; Comunicare și relații publice; Instituții și organizații internaționale; Politici comunitare; Practica de specialitate.

Discipline de specialitate: Sociologia relațiilor internaționale / Semantică politico-diplomatică / Războiul rece. Cultură și politici strategice / Relațiile internaționale în perioada post război rece / Studii de arie: Europa Central-Estică / Orientul Mijlociu / Bazinul Pontic; Politica externă a României în sec: XIX-XX / Europa Central-Estică în sistemul Relațiilor internaționale / Vaticanul în Relațiile internaționale / Studii de securitate / Globalism și globalizare / Instituții europene / Regimuri politice postbelice comparate.

Discipline facultative: - Modulul psihopedagogic: Psihologia educației / Introducere în pedagogie -Teoria și metodologia curriculumului / Teoria și metodologia instruirii -Teoria și metodologia evaluării / Didactica specializării istoriei / Practică pedagogică – Istorie.

Înapoi<<

 

Taguri