Limbi moderne aplicate

Specializarea: Limbi moderne aplicate
Durata studiilor: 3 ani, cursuri de zi, 180 credite

Competențe:
Specializarea Limbi moderne aplicate pregătește prin studiile efectuate pe durata celor 3 ani, zi profesioniști în comunicare, traducere specializată și terminologie în domeniile limbilor engleză, franceză și română. 
Absolvenții săi își desfășoară activitatea în domenii diferite din cadrul unor instituții social-culturale, precum: biblioteci, arhive, muzee, redacții ale unor reviste de specialitate, institute de cercetare. Prin această specializare aceștia au posibilități multiple de a ocupa posturi de traducători și translatori în instituțiile publice și societăți private. Asocierea limbii franceze precum și a cunoștințelor de lingvistică, teorie literară, literatură comparată și estetică le oferă absolvenților condiții mult mai bune de participare la reuniunile și dezbaterile științifice internaționale.

Absolvenților specializării Limba și literatura română – Limba și literatura engleză le sunt deschise cele două linii de Masterat patronate de Catedra de Filologie: Istoria literaturii și sistemul criticii literare și Studii de gen din perspectivă culturală.

Misiunea principală a specializării Limbi moderne aplicate de a pregăti experți în comunicare, traducere specializată și terminologie este racordată la cerințele actuale ale pieței de muncă, întrucât această zonă a Transilvaniei nu beneficiază de asemenea specialiști.

Perspective în carieră:
Planul de învățământ al specializării cuprinde, pe lângă disciplinele fundamentale din domeniile limbii și literaturii franceze și engleze, și materii complementare sau de cultură generală și de profil, cu scopul unei pregătiri complete a viitorului specialist în lingvistica aplicată.
Prin pregătirea oferită de planurile și procesul de învățământ, condus cu deosebită competență de cadrele didactice angajate în instituția noastră, absolvenții au posibilitatea de a se remarca și în alte domenii ca – publicistică, arhivistică, muzeografie – pentru care au o bună pregătire și orientare prin studiul și însușirea unor noțiuni de cultură generală și de specialitate. De asemenea, acestora li se asigură un fundament pentru pregătirea academică, ce le permite continuarea activității prin studii aprofundate, master și doctorat.

Disciplinele studiate în facultate:
Discipline obligatorii: Limba modernă contemporană (Lexicologie) B+(Fonetică) C / Studii comparative: Civilizație B+C (Britanica/ Franceza) / Curs practic de limbă: Tehnici de traducere fundamentală 1 B+C / Curs practic de limbă: Tehnici de comunicare 1 B+C / Analiza si producere de text A / Tehnologii informaționale A / Educație fizica / Limba moderna contemporana (Fonetică) B+ (Lexicologie)C / Studii comparative: Civilizație B+C (Americana/ Belgiana) / Curs practic de limbă: Tehnici de traducere fundamentală 2 B+C / Curs practic de limbă: Tehnici de comunicare 2 B+C / Teoria și practica traducerii A / Informatica aplicata la limbaj A / Practică / Limba moderna contemporana (Morfologie) B+C / Literatura comparata (1) / Cultura si literatura (Engleza/ Franceza) B+C / Tehnici textuale si expresie orala B+C / Curs practic de limbă: Traduceri specializate 1 B+C / Informatica de gestiune A / Limba moderna contemporana / (Sintaxă) B+C / Cultura si literatura (Americana/ Belgiana) B+C / Tipologia discursului și referințe culturale B+C / Curs practic de limbă: Traduceri specializate 2 B+C / Informatica si baze de date A / Curs practic de limbă: Traduceri consecutive/ simultane 1 B+C / Curs practic de limbă Traductologie si stilistica aplicata. Traducere literara B+C / Retorica modernă A / Media si comunicare A / Curs practic de limbă: Traduceri consecutive/ simultane 2 B+C / Traduceri – corespondenta de afaceri B+C / Dialecte engleze si americane B / Dialecte franceze C
Discipline opționale: Introducere în economie/ Contabilitate A / Marketing/ Marketing turistic A / Administrație publica/ Științe politice A / Introducere în drept / Drept public si privat A / Relații comerciale internaționale/ Dreptul comerțului exterior A Curs special de literatură americană Identități americane si arte vizuale/ Literatura si filmul american postbelic B / Curs special de literatura franceză: Imagine si text literar/ Retorica lecturii / Limbile moderne si arta dramatica/ Comunicare si teatru B / Instituții europene/ Integrare europeana A / Curs special de literatură engleză Studiul mentalităților contemporane/ Genuri postmoderne B / Curs special de literatura franceză: Simbolismul belgian/ Aventura intelectuala a omului in secolul XX / Estetica generală / Introducere în estetică

Discipline facultative: - Modulul pedagogic: Psihologie școlară / Pedagogie generală / Metodica predării limbii și literaturii engleze / Metodica predării limbii și literaturii franceze / Practică pedagogică (limba și literatura franceză) / Practică pedagogică (limba și literatura engleză)
- Alte discipline: Biblioteconomie / Limba străină (II) / Teoria și practica presei / Sociologia literaturii / Psiholingvistica / Retorica modernă / Istoria artei / Birotică.

Înapoi<<

 

 

 

Taguri