Istorie

Domeniul pentru studii universitare de licență: Istorie
Specializarea: Istorie
Durata studiilor: 3 ani cursuri de zi, 180 credite

Competențe: Specializarea Istorie pregătește prin studiile efectuate pe durata celor 3 ani, specialiști în domeniul istoriei. Absolvenții săi își pot desfășura activitatea în cadrul învățământului preuniversitar (gimnaziu, licee), în institute de cercetare, precum și în cadrul unor instituții social-culturale, precum: biblioteci, arhive, muzee.

În cadrul specializării, practica de specialitate se realizează, sub îndrumarea unor specialiști competenți, la șantierul arheologic – Castrul legionar Potaissa (Turda), Arhivele Naționale – Direcția Județeană Mureș sau la Biblioteca documentară Teleki, unde studenții se familiarizează cu elementele specifice ale materiilor de specialitate, obținând surse de documentare pentru pregătirea tezelor de licență.

Perspective în carieră: Misiunea principală a specializării Istorie este aceea de a pregăti cadre didactice pentru învățământul preuniversitar, precum și specialiști în domeniul cercetării istorice. În funcție de setul de cursuri speciale pe care absolvenții le-au urmat, ei pot obține un supliment de diplomă aferent specializării: Istoria antică – Arheologie; Istorie medie; Istorie modernă; Istorie contemporană.
Absolvenților specializării Istorie le sunt deschise cele două linii de Masterat patronate de Catedra de Istorie și Relații Internaționale: 1). Elitele, cultura și construcția europeană; 2). Istoria mondială, sisteme internaționale și managementul relațiilor internaționale, precum și oportunitățile Programului Jean Monnet.

Discipline fundamentale: Istoria antică universală; Istoria antică a României; Introducere în Arheologie; Istoriografie universală; Istoriografie românească; Limbi moderne; Istorie medie universală; Istorie medie a României; Istoria Bizanțului; Preistorie; Științele auxiliare ale istoriei; Istoria modernă universală; Istoria modernă a României; Epigrafie latină; Istoria integrării europene; Istoria ideii de Europa; Istoria contemporană universală; Istoria contemporană a României; Istoria Relațiilor internaționale în sec. XX; Teoria istoriei și problemele istoriografiei contemporane; Istoria artei; Introducere în drept internațional; Practica de specialitate.

Discipline de specialitate: Istoria diplomației în sec. XX / Introducere în geopolitică; Război și societate în lumea antică / Relații internaționale în sec. XVII-XIX; Război și societate în lumea medievală / Regimuri politice comparate; Globalism și globalizare / Istoria mentalităților colective; Religiile Daciei romane / Politica externă a României în sec. XIX; Mentalități colective în Evul Mediu românesc / Politica externă a României în sec. XX.
Discipline facultative: - Modulul psihopedagogic: Psihologia educației / Introducere în pedagogie + Teoria și metodologia curriculumului / Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării / Didactica specializării istoriei / Practică pedagogică – Istorie.

Înapoi<<

Taguri