Studii Universitare de Masterat - U.A.T Mureș

(cf. Legii 288/2004 - Bologna) 

SECȚIASPECIALIZAREADURATA STUDIILORCIFRE DE ȘCOLARIZAREbugetatecu taxă
SECȚIA ROMÂNĂ    Arta actorului   2 ani - cursuri de zi 57
Scriere dramatică*  2 ani - cursuri de zi  4
 Arta regizorului* 2 ani - cursuri de zi  4 5
 Teatrologie. Impresariat artistic*2 ani - cursuri de zi  -
  SECȚIA MAGHIARĂ  Arta actorului  2 ani - cursuri de zi 65
Scriere dramatică*   2 ani - cursuri de zi 6

Durata studiilor: 2 ani
Forma de învățământ: cursuri de zi

PERIOADA ADMITERII:
 
Înscrieri: 13-18 iulie 2009
Examene: 20-23 iulie 2009
 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

1. cerere de înscriere tipizată;
2. diploma de licență în original (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE); 
3. certificatul de naștere, în copie legalizată (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE);
4. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
5. adeverintă medicală tip (și traducere legalizată pentru candidații cetățeni UE,SEE,CE);
6. trei fotografii tip buletin de identitate;
7. copie xerox a cărții de identitate;
8. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
9. dosar profesional cu materiale specifice.

TAXA DE ÎNSCRIERE: 200 lei
TAXA DE ȘCOLARIZARE: 2800 lei/ an universitar

 
Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. 
 
Se pot înscrie la concursul de admitere în Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureș absolvenți de studii universitare cu diplomă de licență, specializarea artele spectacolului (sau echivalentă cu aceasta).

Candidații admiși la a doua specializare la U.A.T., pot urma studiile astfel: 
 

  • dacă prima specializare a fost făcută în regim fără taxă, cea de a doua specializare va fi în regim cu taxă;
  • dacă prima specializare a fost facută în regim cu taxă, în învățământul de stat, cea de a doua specializare poate fi facută în regim fără taxă în urma reușitei la admitere pentru locurile bugetate. 

 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală http://www.uat.ro/ro/index.html

Taguri