Specializarea: Teatrologie. Impresariat Artistic

Probă unică:
Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.

Proiectul de cercetare se va anexa la dosarul de înscriere, în variantă tipărită.
*Concursul se va organiza, în funcție de finalizarea procesului de autorizare / acreditare, în sesiunea iulie / septembrie.

 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală http://www.uat.ro/ro/index.html

Taguri