Specializarea: Arta Regizorului

PROBA 1  Testarea cunoștințelor de cultură teatrală printr-un interviu (30% din nota finală)

PROBA a 2-a (practică):
Susținerea unui proiect artistic personal în domeniul artelor spectacolului (teatru, teatrul muzical, teatru radiofonic, teatru-TV, teatru de animație) constând în argumentarea teoretică și prin orice alt element cu relevanța artistică (schițe, imagini, decupaj, înregistrare video). Argumentul teoretic face parte din dosarul de înscriere.

La concurs se pot prezenta cetățeni români și cetățeni din celelalte state ale Uniunii Europene cu diplomă de licență în domeniul Artele spectacolului de teatru și Teatrologie.

 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală http://www.uat.ro/ro/index.html

Taguri