Specializarea: Arta actorului

PROBA 1:

  • testarea cunoștințelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;

PROBA a 2-a:

  • practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;

Media de absolvire a studiilor de licență: – pondere 30% din nota finală.

La concurs se pot prezenta cetățeni români și cetățeni din celelalte state ale Uniunii Europene cu diplomă de licență în domeniul Artele spectacolului de teatru.

 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală

http://www.uat.ro/ro/index.html

 

Taguri