Specializarea: Scriere Dramatică

PROBA 1  -  scris
- Dezvoltarea ca text dramatic a unei suite de situații teatrale pornind de la un fapt divers indicat de comisie.

PROBA a 2-a - oral
- Colocviu de susținere a proiectului pe baza argumentului și textului dramatic depuse la înscriere.

Ambele probe au o pondere egală în nota finală. Nu se ia în considerare media de la licență.

La înscriere se va depune un proiect artistic personal în domeniul scrisului dramatic, constând într-un argument teoretic și exemple de texte dramatice (5-10 pag.) scrise de candidat. Argumentul teoretic va avea 3-5 pagini dactilografiate.
 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală http://www.uat.ro/ro/index.html

Taguri