Conducerea Universității

SENAT

 1. Conf. univ. dr. Attila Gáspárik - rector - președintele Senatului
 2. Prof. univ. dr. Sorin Crișan - secretarul științific al Senatului  
 3. Prof. univ. dr. András Béres
 4. Conf. univ. dr. Oana Leahu 
 5. Conf. univ. dr. Cristian Stamatoiu 
 6. Conf. univ. dr. Lucian Roșca 
 7. Prof. univ. dr. Katalin Kovács
 8. Conf. univ. dr. Ildikó Ungvári-Zrí­nyi
 9. Conf. univ. dr. Márta  Elekes 
 10. Conf. univ. dr. Lelia Albu  
 11. Lect. univ. drd. Judit Dobre-Kothay
 12. Asist. univ. Liviu Topuzu 
 13. Ec. Sipos Levente - Director General Administrativ

Reprezentanții studenților în Senat:
14. Bojan Cristian - anul  I - studii de masterat, regia spectacolului contemporan 15. Fabian Renata  - anul II - studii de licențí£, teatrologie
16. Gherghe Andrei-George - anul II - studii de licențí£, artele spectacolului - actorie
17. Harsányi Zoltán Zsolt  - anul I - studii de doctorat
18. Kányádi Szilárd - anul  I - studii de licențí£, artele spectacolului - regie
19. Szász Emese - anul II - studii de licențí£, pedagogie muzicalí£

COLEGIUL SENATULUI

Conf. univ. dr. Attila GíSPíRIK- rector
Prof. univ. dr. Sorin CRIȘAN - secretar științific al Senatului
Prof .univ .dr. András BÉRES - președinte 
Conf. univ. dr. Oana LEAHU - șef secție
Prof. univ. dr. Katalin KOVíCS - șef secție
Ec.jr. Levente SIPOS - director general administrativ
Cristian BOJAN - reprezentantul studenților secției române  
Szilárd KíNYíDI - reprezentantul studenților secției maghiare 

CONSILIUL DE ADMINISTRAÈšIE
Conf. univ. dr. Attila GíSPíRIK - rector
Prof.univ.dr. Sorin CRIȘAN - secretar științific al Senatului
Prof.univ.dr. András BÉRES - președinte 
Ec. jr. Levente SIPOS - director general administrativ 
Ec. Maria-Magdalena JíNOSI - contabil șef 
Alí­z BORDI - secretar șef 
Gyöngyvér AMBRUS - responsabil resurse umane
Cristian BOJAN - student

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală

http://www.uat.ro/ro/index.html

Taguri