Studii Universitare de Doctorat - U.A.T Mureș

Facultatea de Teatru

DOMENIULDURATA STUDIILOR CIFRE DE ȘCOLARIZARE
  bugetarecu taxă
TEATRU3 ani cursuri de zi 55

Durata studiilor: 3 ani

Forma de învățământ: cursuri de zi
Durata programului de pregătire universitară avansată: 1 an

PERIOADA ADMITERII:
 
Înscrieri: 21-25 septembrie 2009
Examene: 26-27 septembrie 2009
 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

1. cerere de înscriere tipizată;
2. curriculum vitae;
3. lista de publicații și de creație artistică;
4. certificatul de naștere, în copie legalizată;
5. certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă e cazul);
6. diploma de bacalaureat în copie legalizată ;
7. diploma de licență și foaia matricolă în original sau copie legalizată;
8. copie xerox a cărții de identitate;
9. referat cu tema tezei de doctorat;
10. trei fotografii tip buletin de identitate;
11. diploma de master și foaie matricolă în copie legalizată*;
12. certificate de competență lingvistică**;
13. un dosar plic.

dacă e cazul.
**dacă e cazul - Competența lingvistică poate fi atestată și printr-un certificat de competență lingvistică, obținut în ultimii doi ani de candidat, cu recunoaștere internațională, sau prin absolvirea unui program de studiu de limbi străine.

Taxa de înscriere: 200 lei
Taxa pentru proba de competență lingvistică: 50 lei


Examenul de competență lingvistică pentru o limbă de circulație internațională se susține în fața unei comisii de specialiști, numite în acest scop de Rectorul Universității, care eliberează un certificat de competență lingvistică 
Taxa de școlarizare: 3000 lei/an universitar
 
CRITERII DE ADMITERE:
 

1. PROBĂ DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ pentru o limbă de circulație internațională

  •  pentru candidații care nu au depus Certificat de competență lingvistică;

    2. COLOCVIU;
  • verificarea culturii teatrale, a  preocupărilor științifice și a  aptitudinilor de cercetare;
  • prezentarea temei propuse pentru teza de doctorat.

Informații suplimentare puteți obține la sediul universitații (str. Köteles Sámuel nr.6), prin telefon la numărul 0265-266281, sau prin e-mail la adresele: admitere@uat.ro, uat@uat.ro.

 

Material trimis de către Universitatea de Artă Teatrală http://www.uat.ro/ro/index.html

Taguri