Oferta educațională

Educăția copiilor noștri

Înălțimea trăirilor sufletești
Agerimea minții
Forța trupului

Porțile Grădiniței Sportive cu Program Prelungit „Piticot” din Târgu Mureș sunt deschise tuturor copiilor veseli și zburdalnici, care într-un climat socio-afectiv, antrenant și stimulativ, pot să crească isteți, sănătoși și vonici.
Cadrele didactice din unitate abordează programul educativ, prin modalități care oferă oportunități de educare și socializare a copiilor conform opțiunilor părinților, aptitudinilor copiilor și particularităților cadrelor didactice.

În scopul egalizării șanselor și personalizării parcursului școlar, educatoarele s-au implicat în găsirea de modalități optime de aplicare la nivelul unității și grupelor a curriculum-ului național, precum și a celui local. Curriculum-ul local reprezintă un segment din programul instructiv- educativ  și este concretizat în activitățile opționale. Instruirea opțională vizează valorificarea aptitudinilor, intereselor, dorințelor și necesităților comune unui grup, colectiv de copii, în corelație cu resursele umane si resursele materiale de care dispune unitatea noastră.
Prin activitățile educative și opționale se urmărește printre altele cultivarea capacităților intelectuale, a abilităților parctice și a disponibilităților afective care vizează:
1. Dezvoltarea liberă, integrată și armonioasă a personalității copilului, în funcție
de ritmul propriu și de trebuințele sale;
2. Dezvoltarea capacităților intelectuale, psiho-motorii, sociale, estetice și afective;
3. Dezvoltarea abilităților practice reproductive și creative, a disponibilităților afective capabile să exprime universul copilăriei;
4. Educarea unei exprimări verbale corecte, coerente și expresive;
5. Dezvoltarea exprimării orale, formarea simțului limbii, înțelegerea și utilizarea corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale în limba română, în limba maternă și în una din limbile moderne alese;
6. Stimularea interesului pentru educație fizică și sport, ca modalitate de menținere a stării de sănătate și de influențare a unei evoluții corecte și armonioase a organismului, care să vizeze prevenirea unor atitudini și comportamente dăunătoare sănătății;
7. Însușirea unor norme de comportament care încurajează o relaționare socială pozitivă, care promovează strategii pozitive de depășire a conflictelor și care dezvoltă respectul de sine;
8. Dezvoltarea capacității de a înțelege, construi și transmite intenții, gânduri, sentimente, semnificații mijlocite de limbaj artistic.
9. Dezvoltarea imaginației, creativității și expresivității limbajului oral, artistico-plastic, corporal;
10. Încurajarea preșcolarilor pentru a exprima opinii și stări sufletești proprii, prin mișcare și pentru motivarea lor.

În conformitate cu Programa activităților preșcolare, în cadrul activităților liber alese și al activităților de dezvoltare personală și totodată în parteneriat cu diferite cadre didactice asociate: profesori de educație fizică,instructori sportivi și profesori de limbi străine, copiii sunt inițiați în activități cu caracter sportiv-gimnastică  și în însușirea unor limbi străine- limba engleză.
Pentru susținerea activităților opționale colaborăm cu profesori de sport de la Liceul cu Program Sportiv , cu instructori de la Clubul de Arte Marțiale,cu instructori de dans de la clubul Apollo.
Activități opționale susținute se concretizează în cursuri de: 

 • arte marțiale clasice japoneze
 • dans sportiv și de societate

Directorul unității redactează revistele lunare pentru educatoare și copii,care sunt utilizate în munca la grupă în întreg județul: ”Arlechino” și ”Martinel”.

Acțiuni și evenimente educative ale cadrelor didactice și ale preșcolarilor în anul școlar trecut:

1. Conferința națională de sănătate mintală a copilului și adolescentului:
„Educația timpurie și rolul ei în prevenția tulburărilor psihice la copil și adolescent.”
2. Deschiderea anului școlar sportiv.
„Piticoții voinici”
3.  Grădinițe înfrățite și prietene
„Aplicarea noului curriculum”- schimb de experiență.
4.  Concurs organizat de ING Asigurări de viață S.A.
„Festivalul fructelor”
5.  „Grădinițe înfrățite și prietene”- concurs cu lucrări artistico-plastice.
„Toamna în dumbrava noastră”
6 Ziua Europeană a Părinților-expoziție de pictură în holurile grădiniței.
„La mulți ani dragi părinți”
7. Ziua universală a copilului- expoziție de pictură.
„La mulți ani copile drag”
8. Dreptul la o educație gratuită și activități recreative- concurs național
„O zi din viața mea”
9.UNESCO- concurs internațional
„O zi din viața mea”
10.Simpozion național
„Valorile multiculturale și multietnice”
11.„Sport și mișcare”
„Olimpiada sportivă a preșcolarilor”
12. Proiect național extrașcolar
Concurs național „Winners”- pictură, desene si lucrări practice.
13. Campania TVR Tg Mureș
„Spiridușii lui Moș Crăciun”
14. Program artistic organizat de Primăria Municipiului Tg.Mureș
„Moș Crăciun cu plete dalbe”
15. UNESCO- programul SEMEP
„Descoperă schimbările din jurul tău”
16. Programul educativ
„Viața e prețioasă”
17. „Sport și mișcare”- festival
„Fantezia primăverii”
18. UNESCO- concurs internațional
„Copilăria în imagini”
19. Educație pentru sănătate- concurs faza zonală
„Sănătoși și voinici”
20. „Grădinițe înfrățite și prietene”-concurs județean
„Apele care ne unesc”
21. Educație pentru sănătate- concurs faza județeană
„Sănătoși și voinici”
22. „Grădinițe înfrățite și prietene”-concurs artistico-plastic
„Datini și obiceiuri la români”
23. Simpozion național
„Datini și obiceiuri la români”
24. „Grădinițe înfrățite și prietene”-concurs internațional
„Lumina Învierii lui Hristos”
25. „Grădinițe înfrățite și prietene”-schimb de experiență interjudețean
26. Călătorie în lumea poștei- concurs de desene
„Portret de poștaș”
27.Zilele Liceului cu Program Sportiv Tg. Mureș
„Sport și mișcare”
28. Concurs organizat de ziarul „Zi de Zi”
„Copilăria”
29. Excursie grupa pregătitoare maghiară.
„Viața la țară”
30. Program artistic organizat de Primăria Municipiului Tg.Mureș
„1 iunie – Ziua copilului”
31.„La școală”- grupa pregătitoare română- vizită la Școala Generală nr.2 Tg. Mureș
„Viața de școlar”
32. „Sport și mișcare”
„Olimpiada sportivă a preșcolarilor”
33. Excursie grupa mare română
„Frumusețile naturii”
34. Excursie grupa mică română
„Sănătate și mișcare”
35. Program distractiv- Winni Land
„Joc și mișcare”
36. „Sport și mișcare”- concurs de biciclete și role
„Cupa 1 iunie”

Acțiuni și evenimente educative ale cadrelor didactice și ale preșcolarilor în anul școlar curent:

 • Deschiderea anului școlar sportiv.
      „Piticoții voinici”.
 • Ziua Europeană a Părinților-expoziție de pictură în holurile grădiniței.
      „La mulți ani dragi părinți”.
 • Ziua universală a copilului- expoziție de pictură.
      „La mulți ani copile drag”

Cursuri de formare  continuă a personalului didactic

- „Metoda proiectelor la vârstele timpurii”
- „Ecogradinița”
- „Teoria mișcării”
- „Educația timpurie”
- „Educăm asa!”- Curs de formare de instructori de părinți
- „Formator” Universitatea Populară  Tg. Mureș

Program de formare continuă Magister II- modulul I, II, III.
- „PRET”- Program național de reformă a educației timpurii.
- „Consiliere și orientare”- curs de formare pentru cadre didactice- diriginți
- „Psihologia dramei”