Colectivul grădiniței

Sărmășan Eva Maria- Director
Universitatea Spiru Haret,București-  Facultatea de Socio-Psihologie;
Specializarea: Psihologie;
Grad didactic  I;
Vechime în învațământ: 31 ani;
Titular detașat;
Metodistă a I.S.J. Mureș
Formator al Casei Corpului Didacti Mureș.
Béres Kinga- Institutor I
Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar- extensia Târgu Mureș;
Specializarea: Psihologie- Pedagogie;
Grad didactic: Definitivat;
Vechime în învățământ: 14 ani.
Titular.

Bálazs Sanda- Institutor I
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Facultatea de Drept;
Specializarea: Drept Juridic;
Grad didactic  II;
Vechime în învățământ: 8 ani.
Titular.

Deutsch Erika- Institutor I
Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar- extensia Târgu Mureș;
Specializarea: Psihologie- Pedagogie;
Grad didactic: Definitivat;
Vechime în învățământ: 7 ani.
Titular.

Dongölo Reka- Institutor II
Colegiul de Institutori „Mihai Eminescu”  Târgu Mureș
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic: Definitivat;
Vechime în învățământ: 7 ani.
Titular.

Hurdugaciu Paula- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”  Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic:  Stagiar;
Vechime în învățământ: 2 ani.
Titular detașat.

Moldovan Laura- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”  Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic:  Stagiar;
Vechime în învățământ: anul în curs.
Suplinitor.

Ozsvat Anna Maria- Institutor I
Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar- extensia Târgu Mureș;
Specializarea: Psihologie- Pedagogie;
Grad didactic:  Stagiar;
Vechime în învățământ: 1 an.
Titular.

Pașcan Camelia- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic:  Stagiar;
Vechime în învățământ: anul în curs.
Titular detașat.

Pleșan Adriana- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”  Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic: I
Vechime în învățământ: 34 ani.
Titular.

Potcoavă Olga- Institutor II
Școala Postliceală de Psihopedagogie Dimitrie Cantemir, Târgu Mureș;
Specializarea: Psihologie Pedagogie;
Grad didactic: I
Vechime în învățământ: 16 ani.
Suplinitor.

Sand Damaris- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic:  Stagiar;
Vechime în învățământ: anul în curs.
Titular detașat.

Suciu Alina- Institutor I
Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu Mureș, Facultatea de Științe Economice și Administrative;
Specializarea: Finanțe- Bănci;
Grad didactic: Definitivat;
Vechime în învățământ: 4 ani;
Titular detașat.

Suciu Larisa- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic:  Stagiar;
Vechime în învățământ: 1 an;
Titular.

Szöverfi Eva- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic: Definitivat;
Vechime în învățământ: 37 ani;
Titular.

Șerbănuți Lucia- Educatoare
Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș;
Specializarea: Invățători- educatoare;
Grad didactic: Definitivat;
Vechime în învățământ:26 ani;
Titular.

Udvarhelyi Margit- Institutor I
Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Pedagogie a Învățământului Primar și Preșcolar- extensia Târgu Mureș;
Specializarea: Psihologie Pedagogie;
Grad didactic: II;
Vechime în învățământ: 14 ani;
Titular.