Corpul profesoral

PERSONAL DIDACTIC 

1.     Bardosi-Vultur Ioana-Mihaela – Director- profesor preșcolar, titular, grad I/doctorat

2.     Albert Mihaela- profesor preșcolar, titular, grad I

3.     Balint Reka - profesor preșcolar, titular, grad I

4.     Bors Eniko -  profesor preșcolar, titular, grad II

5.     Ceușan Gabriela - profesor preșcolar, suplinitor calificat, debutant

6.     Fekete Ildiko - profesor preșcolar, titular, definitivat

7.     Florea Monica - Liliana - profesor preșcolar, titular, grad II

8.     Florescu Anca - Loredana - profesor preșcolar, titular, grad II

9.     Lukacs Iren - profesor preșcolar, titular, grad I

10.   Majai Timea - profesor preșcolar, titular, grad II

11.   Modora Aurelia - profesor preșcolar, titular, grad II

12.   Oltean Roxana - Educatoare, suplinitor calificat, debutant

13.   Porkolab Andrea - profesor preșcolar, titular, grad II

14.   Reghian Elena – profesor preșcolar, titular, grad I

15.   Todoran Daniela - Emilia - Educatoare, titular, grad II

16.   Tokes Erika - profesor preșcolar, titular, definitivat

17.   Vaida Alina - profesor preșcolar, titular, grad II

18.   Vlad Rodica - Liana - profesor preșcolar, titular, grad I

19.   Zolyomi Viorica - profesor preșcolar, detașat, grad II

 

 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Mureșan Anna-Maria - administrator patrimoniu

2. Mărginean Leontina - secretar

3. Bandrabulă Silvia - contabil

4. Cengher Camelia - îngrijitoare

5. Palcu Dalma - îngrijitoare

6. Roșca Veronica - îngrijitoare

7. Sită Ildiko - îngrijitoare

8. Szasz Tunde - îngrijitoare

9. Vlad Emilia - îngrijitoare

 

PERSONAL NEDIDACTIC

1. Şandor Andreea Adina - bucătar

2. Jeler Lucreția - ajutor de bucătar

3. Herșan Elvira - spălătoreasă

4. Truță Eugen - muncitor de întreținere

 

PERSONAL MEDICAL / CJRAE MUREȘ

1. Daniliuc Gabriela - doctor

2. Bogățean Luminița - asistent medical

3. Stanciu Gheorghina - psiholog școlar

4. Pop Marcela - logoped

5. Gergely Annamaria - logoped

 

 

 

 

 

 

 

 

Taguri