Corpul profesoral

PERSONAL DIDACTIC 

1.     Vultur Ioana-Mihaela – Director- profesor preșcolar, titular, grad I/doctorat

2.     Albert Mihaela- profesor preșcolar, titular, grad I

3.     Balint Reka - profesor preșcolar, titular, grad I

4.     Banyai Kinga - profesor preșcolar, titular, definitivat

5.     Ghidiu Alexandra - profesor preșcolar, titular, debutant

6.     Gyorfy Eniko - profesor preșcolar, titular, grad I

7.     Moise Ildiko - profesor preșcolar, titular, grad II

8.     Florea Monica - Liliana - profesor preșcolar, titular, grad I

9.     Florescu Anca - Loredana - profesor preșcolar, titular, grad I

10.     Lukacs Iren - profesor preșcolar, titular, grad I

11.   Majai Timea - profesor preșcolar, titular, grad I

12.   Modora Aurelia - profesor preșcolar, titular, grad I

13.   Porkolab Andrea - profesor preșcolar, titular, grad I

14.   Reghian Elena – profesor preșcolar, titular, grad I

15.   Todoran Daniela - Emilia - Educatoare, titular, grad I

16.   Tokes Erika - profesor preșcolar, titular, grad II

17.   Todea Bianca - profesor preșcolar, titular, definitivat

18.   Vlad Rodica - Liana - profesor preșcolar, titular, grad I

 

 

 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

1. Mureșan Anna-Maria - administrator patrimoniu

2. Mărginean Leontina - secretar

3. Bandrabulă Silvia - contabil

4. Cengher Camelia - îngrijitoare

5. Haba Maria - îngrijitoare

6. Roșca Veronica - îngrijitoare

7. Sită Ildiko - îngrijitoare

8. Szasz Tunde - îngrijitoare

9. Someșan Angela - îngrijitoare

 

PERSONAL NEDIDACTIC

1. Şandor Andreea Adina - bucătar

2. Jeler Lucreția - ajutor de bucătar

3. Vlad Emilia - spălătoreasă

4. Truță Eugen - muncitor de întreținere

 

PERSONAL MEDICAL / CJRAE MUREȘ

1. Daniliuc Gabriela - doctor

2. Bogățean Luminița - asistent medical

3.Stanciu Gheorghina - psiholog școlar

4.Pop Marcela - logoped

5.Gergely Annamaria - logoped