Oferta curriculară

- Curriculum național

- Curriculum la decizia gradiniței

- Pedagogia dramei 1 grupa;

- Limba engleză 2 grupe;

- Dans popular 3 grupe;

- Grup vocal 1 grupă;

- Arta dramatică 1 grupă;

- Educație ecologică 2 grupe;

Activități extra-curriculare

- Expoziții

- Excursii

- Spectacole

- Activități social-ecologice

- Vizitarea unor obiective

- Teatru de papuși

- Serbări tematice

- Participarea la diferite festivaluri