Resurse umane

Personalul didactic

Continuând o tradiție a rezultatelor preșcolare, factorii umani angajați în procesul educațional  educatoare-copil, se străduiesc să atingă standardele cele mai înalte în acest domeniu. Pregătirea temeinică , știintifică , culturală și statistică este realizată de un colectiv de cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională fiind alcătuită din 21 educatoare.

Formare inițială

- Liceul pedagogic –10 educatoare

- Colegiu pedagogic – 5 educatoare

- Universitate - 6 educatoare

Formare continuă

- La nivelul unității școlare

- Formatori în programul „Educăm așa” - Durigu Silvia

- Instructor de părinti : Gherman Maria, Ugron Ecaterina

- Responsabil educativ formare continuă: Gherman Maria

- Responsabil CEAC,secretar de ședinte: Pușcașu Camelia

- Responsabil cu activitatea PSI : Branea Veronica

- Responsabil cu amenajarea ambientului: German Viorica

- Responsabil cu popularizarea ofertei prin mass-media Cucuiet Alexandra

- Responsabil activitatea metodică: Roșu Lidia, Vasarhelyi Olga

- Comisia de gripă as.Naphadyi Carmen, ed Pamfilie Adriana, ed Sand Alexandra

- Responsabil activitate cu părinții: Ugron Katalin Gherman Maria

- Responsabil cu biblioteca  Cotta Lucia

- Responsabil cu activitatea extracuriculară Rus Roxana, Magyari Tunde

- Responsabil IT ,CU SIGILIUL Mărginean Leontina

- Responsabil în comisia de salarizare Mărginean L.Gherman Maria ,Jurcan Verginia

- Responsabil comisie PSI Iuga Lidia, Pop Vasile, Branea Veronica

- Consiliul de Administrație: Durigu Silvia, Gherman Maria, Vasarhelyi Olga,
Marginean Leontina , Jurcan Verginia, rep Primărie Gheorghiu Angela, părinte Anca  Codruta, Președinte CRP Anca Codruța

Personal auxiliar și administrativ

- 1 administrator

- 2 contabil

- secretar

- 1 casier

- 2 bucătărese

- 1 spălătoreasă

- 1 muncitor de întreținere

- îngrijitoare

- 1 asistent medical

Responsabil de compartimente:

- Compartimentul administrativ – Adm.Iuga Lidia

- Compartimentul financiar-contabil – Jurcan Verginia

- Compartimentul sectretariat –Marginean Leontina

- Compartiment sanitar – Naphegyi Carmen