Despre noi

Adresa: Strada Mărăști Nr.1
Contact:gradinita6targumures@yahoo.com
Tel: 0365 730 940 

 

Anul înființării – 1 Martie 1976

Grădinița este localizată în apropierea centrului orasului Tg.Mureș. Nu există în jurul ei nici un cartier important de locuințe . Cei 246 de copii care frecventează grădinița provin din toate cartierele orașului iar o parte din localitățile suburbane. Oferta educațională prezentată de gradinița noastră atrage un număr din ce în ce mai mare de copii . În general situația socio-economică a preșcolarilor care frecventează unitatea noastră este bună și influențează pozitiv atât demersul didactic cât și dotarea grădiniței. Colectivul ce realizează procesul de învățământ este format din 21 educatoare. 

Competențe manageriale

- utilizarea de noi strategii didactice, accentuarea elementelor de joc , a metodelor active;

- schimbarea ambianței în sălile de grupă și în gradiniță, introducerea în activitate a elementelor din alternativele educaționale;

- schimbarea mentalității cadrelor didactice ;

- adoptarea pedagogiei centrate pe copil; individualizarea predării învătării;
îmbunătățirea relației educatoare copil; imbunătățirea relației cu părinții;

- o mai mare deschidere a grădiniței către comunitate ;

- îmbunătățirea calității activităților opționale;

Principii

- primordialității calității

- profesionalismului

- descentralizarii deciziei

- nediscriminării

- parteneriatului

- egalitătii de gen

Misiunea unității de învățământ

Misiunea unității cu P.P este de a oferi copiilor o educație complexă în învățământul tradițional. Ea este o gradiniță cu porțile deschise pentru toți copii din oraș și localități suburbane. Realizarea obiectivelor specifice dezvoltării intelectuale , socio-culturale , psiho-motrice , estetice și moral civice, au dus la pregătirea pentru școală a copiilor ce au un progres global armonios și unitar constructiv , ce vizează nu numai volumul de cunoștințe ci toate capacitătiile ce definesc dezvoltarea integrală a personalității copilului.

Activitatea didactică din gradiniță este foarte bine apreciată de către învățătoarele care preiau copii de la unitatea noastră și de către parinții copiilor.

Ținte strategice

- Asigurarea dezvoltării normale și depline a copiilor preșcolari , valorificând potențialul fizic si psihic al acestora , ținând seama de ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia , de nevoile sale afective și de activitatea sa fundamentală JOCUL.

- Îmbogățirea capacității copilului preșcolar de a intra în relatii cu ceilalți copii și cu adulții;de a interacționa cu mediul , de  a-l cunoaște și a-l stăpâni prin explorări , exerciții, încercări , experiențe ;

- Descoperirea de către fiecare copil a propriei identități și formarea unei  imagini de sine pozitive;

- Sprijinirea copilului pentru a dobândi cunoștințe , capacități și aptitudini necesare activității viitoare școlare ;

- Stimularea potențialului creator al copilului , a inteligenței și imaginației ;

- Formarea motivării pentru învățare;

Modul de abordare

Gradinița ca factor important , în relațiile cu socialul, constituie raportul proiectului instituțional , astfel , pentru realizarea misiunii și finalitățiilor actului educațional avem în vedere următoarele:

- politica de recrutare a preșcolarilor în special pentru grupa pregătitoare.

- Îmbunătățirea ofertei curriculare și extracurriculare

- Accesul liber la educație pentru toți cei ce optează pentru gradinița noastră

- Diagnoza și prognoza dinamicii preșcolare pe baza informațiilor în recensământ , atragerea copiilor în gradinită prin strategii de marketing și publicitate a performanțelor;

- Colaborarea grădiniței cu școlile vecine, cu medici școlari, psihologi în vederea testării psihosomatice și intelectuale a copiilor pentru înscrierea lor în școală.

Finalități

- Reconsiderarea management-ului la nivelul grădiniței și al grupelor de preșcolari din perspectiva egalizării șanselor .

- Asigurarea pentru fiecare copil a instrumentelor, materialelor , suportului , ghidării interesului pentru a maximiza oportunitățile copilului pentru a învăța.
Asigurarea unui mediu de formare care dezvoltă aptitudinile și interesele individuale ale copilului acceptând importanța activitătilor pe grupuri mici și individualizate.

- Respectarea individualitătii și a ritmului propriu de dezvoltare

- Implicarea familiei în procesul educațional

- Stabilirea unor contacte profesionale cu unități preșcolare din județul nostru și din alte județe

- Procurarea de fonduri suplimentare prin diferite acțiuni.

- Aplicarea Proiectului INTEGRA în vederea recuperării și integrării copiilor

Lasă un comentariu

Pagina 1 din 1 1

#2 Anghel Mara Alice a scris in data de: 26.07.2011 11:28
Am terminat gradinita in anul 2007 super
#1 elena lungoci a scris in data de: 27.02.2011 11:16
felicitari pt. tot ceea ce faceti multa bafta!