Scurt istoric

Clădirea unității noastre școlare, situată pe strada Eminescu nr. 30 A, a fost construită în anul 1964. Cuprindea 16 săli de clase și laboratoare. A funcționat inițial ca școală generală. În incinta școlii își avea sediul Clubul Sportiv Școlar ce cuprindea numeroase ramuri sportive.
 În 1969 a fost construită o modernă sală de gimnastică  și a fost înființat profilul sportiv la clasa I, elevii fiind selectați pe baza unui examen de aptitudini.
Începând cu anul 1973, la clasele a V-a, profilului sportiv i s-a adăugat și cel de artă.
Între 1974 – 1978, pe lângă clasele gimnaziale, au fost școlarizați în cadrul instituției și două promoții de ucenici ce au fost specializați în prelucrarea lemnului și a metalelor.

În 1980 au fost desființate secția sportivă și ciclul primar, școala redevenind  Școală Generală cu Clasele V-VIII, dar profesorii-antrenori ai Clubului Sportiv au continuat să selecteze copii talentați, viitori sportivi valoroși , și să-i îndrume spre această instituție.

Din anul școlar 1990-1991 a fost reînființată clasa I cu profil sportiv și până în 1994 ciclul primar a devenit complet, funcționând, în paralel, câte o clasă cu limba de predare română și alta în maghiară. Băieții au putut opta, începând din clasa I, pentru gimnastică artistică, iar fetele pentru gimnastică ritmică. În clasele V-VIII, pe lângă ramurile sportive amintite, elevii aveau posibilitatea de a practica, în funcție de aptitudini, atletismul, fotbalul, dar au fost școlarizați și elevi de la alte ramuri sportive, ca natație, tenis de masă, hochei pe iarbă, dans sportiv, karate sau lupte.

În 1998 Clubul Sportiv Școlar s-a mutat în actualul sediu, pe strada Victor Babeș nr. 11. Din 1 septembrie 2000, în clădirea Liceului “Constantin Brâncuși” au început să-și desfășoare activitatea clasele a IX-a cu profil sportiv, luând astfel ființă Liceul cu Program Sportiv. Instituția noastră are deci două sedii: clasele I – VIII în clădirea din strada M. Eminescu, iar clasele de liceu într-una dintre clădirile Liceului “Constantin Brâncuși” de pe strada Victor Babeș.
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat ca, începând cu 2 septembrie 2005, Liceul cu Program Sportiv să primească numele fostului director, profesor și antrenor, Szász Adalbert.

Szász Adalbert s-a născut pe 5 octombrie 1946 la Praid, județul Harghita. A fost elev al Liceului Teoretic "Bolyai Farkas", iar în 1969 a devenit profesor la liceul care l-a format. Din 1983 a fost profesor și antrenor al CSS Târgu Mureș,  reușind performanțe exemplare, printre elevii săi înscriind-și numele Ella Kovacs, campioană națională și balcanică și vicecampioană olimpică la Seul și Jakab Zoltán, recordman național și balcanic la decatlon, vicecampion mondial la bob.
În perioada 1990 - 2003 Szász Adalbert a fost directorul Liceului cu Program Sportiv din Târgu Mureș și a depus eforturi mari pentru a reuși adunarea de fonduri necesare desfășurării unei activități competiționale susținute. De numele său se leagă și separarea Clubului Sportiv Școlar de Liceul cu Program Sportiv, realizată în anul 2000, în scopul unei activități mai eficiente. Iubit de tineri și de colegi deopotrivă, a fost un conducător care s-a dedicat tuturor ramurilor sportive în egală măsură, dovedindu-se un mare iubitor al sportului.
 În decembrie 2006 a fost dată în folosință sala de sport a LPS „Szász Adalbert” finanțată de Fondul Național de Investiții. Sala de sport cuprinde mai multe anexe:

  • terenul de joc cu o suprafață de 1260 mp;
  • gradene(tribuna) cu 153 de locuri;
  • 8 vestiare;
  • 8 grupuri sanitare;
  • 2 dușuri;
  • 1 cabinet medical;
  • 1 depozit de materiale sportive;
  • 2 centrale termice.

În prezent, unitatea noastră a fost inclusă în programul de dezvoltare finanțat de MECI. A început construirea unui nou corp de clădire, format din parter și patru etaje, în care sunt prevăzute 14 săli de clasă, cabinet medical, laboratoare, destinate claselor de liceu. Va urma reabilitarea și modernizarea vechiului corp de clădire în care își vor desfășura activitatea clasele primare și gimnaziale. Proiectul prevede o serie de alte construcții: un internat și o cantină cu o capacitate de 60 de locuri, două săli de sport, o sală de atletism prevăzută cu pistă de 60 m și un sector destinat săriturii în înălțime și săriturii cu prăjina, șase garsoniere și două apartamente destinate delegațiilor sportive. Toate acestea constituie premisele obținerii de către elevii și sportivii Liceului cu Program Sportiv „Szász Adalbert” a unor rezultate deosebite atât pe plan școlar, cât și pe plan sportiv.