GRUPUL ȘCOLAR „TRAIAN VUIA”

Grupul Școlar TRAIAN VUIA din Tîrgu- Mureș a luat ființă în anul 1966, sub denumirea de Liceul Industrial de Construcții de Mașini, și a funcționat în corpul clădirii Liceului Nr. 5 din Piața Armatei, având în planul de învațamânt profilele: construcții de mașini și aparate electrice. În anul 1970 se mută în clădirea nouă din b-dul Gheorghe Doja nr. 102 unde funcționează și în prezent.

Între anii 1966 și 1997 a avut mai multe denumiri:

 • 1966-1975 - Liceul Industrial de Construcții de Mașini
 • 1975-1977 - Liceul de Mecanică Nr. 2
 • 1977-1978 - Grupul Școlar Metalotehnica
 • 1978-1991 - Liceul Industrial Nr. 3
 • 1991-1997 - Grup Școlar Industrial Nr. 1

Din 01.09.1997 - Grupul Școlar TRAIAN VUIA, conform Ordinului Ministerului Învățământului nr. 4105/16.06.1997 și transmis de Ministerul Învățământului cu nr. 34491/16.06.1997.

Baza materială

Grupul Scolar „Traian Vuia" din Tg. Mures dispune de o bază materială
adecvată desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-educativ, după cum urmează:

Clădirea A - corpul școlii

 • 10 săli de clasă
 • 2 laboratoare
 • 10 cabinete
 • 4 birouri secretariat
 • 1 bibliotecă
 • 1 arhivă

Clădirea B - internat

 • 13 săli de clasă
 • 1 sală de sport
 • 2 vestiare
 • 1 atelier electrotehnică
 • 2 laboratoare telecomunicații
 • 12 săli de grădiniță
 • 8 săli de clasă învățământ primar
 • 10 săli disponibile
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet psihopedagogie
 • 4 grupuri sanitare

Clădirea C - cantină

 • 1 sală de mese
 • 1 bucătărie
 • 2 vestiare
 • 1 spălător

Clădirea D - atelier școală

 • 1 atelier lăcătușerie
 • 2 ateliere de service auto
 • 1 atelier de întreținere
 • 1 atelier sudură

 

Mijloace de învățământ care facilitează transmiterea mesajelor didactice

 • 1 diascop
 • 2 aparate de proiecție
 • 1 flip-chart
 • 2 radiocasetofoane cu CD
 • 33 de calculatoare (PI; PII; PIII)
 • 2 televizoare color
 • 2 aparate video
 • 3 autoturisme Dacia (pentru ore de conducere)

Material preluat de pe pagina web a instituției: http://gstraianvuiams.licee.edu.ro/istoric.php