GRUPUL ȘCOLAR „GHEORGHE ȘINCAI”

Liceul ia ființă în toamna anului 1976, din necesitatea pregătirii la un nivel superior școlii profesionale specialiști în reparații auto, având denumirea de Liceul industrial numărul 5.

În anul 1992 școala își schimbă denumirea și devine Grup Școlar “Gh. Șincai”. 
S-a ales acest nume istoric, a unui om făuritor de școală românească, luptător pentru dreptate și cinste, ca un omagiu adus acestei personalități născută pe meleagurile noastre.

În toamna anului 2007 Grupul Școlar "Gheorghe Șincai" se mută pe Bulevardul 1848 nr 55.

Datorită transformărilor economico- sociale s-au impus transformări majore și în sistemul educațional. În acest context dominat de mutații profunde în peisajul meseriilor și a profesiilor, a cerințelor pieței forței de muncă, alături de meseriile tradiționale s-au adăugat în planul de școlarizare și specializări și meserii noi.  

Baza materială

Unitatea este formată din trei corpuri de clădiri: A, B și C.

Clădirea A sunt 28 săli de clasă repartizate astfel:

 • 3 cabinete de limba și literatura română;
 • 2 cabinete de limba engleză;
 • 1 cabinet de limba franceză;
 • 2 cabinete de limba maghiară;
 • 2 cabinete de matematică;
 • 1 cabinet de informatică;
 • 1 cabinet proiectare CAD+AeL;
 • 1 cabinet CAD+ informatică
 • 1 cabinet OMM;
 • 1 cabinet mecanică;
 • 1 cabinet motoare;
 • 1 cabinet auto;
 • 1 cabinet electro;
 • 1 cabinet de biologie
 • 1 cabinet de istorie;
 • 1 cabinet geografie;
 • 1 cabinet științe sociale;
 • 1 cabinet religie(limba română)
 • 1 laborator de chimie;
 • 1 laborator de fizică;
 • 1 laborator de științe;
 • 1 cabinet de protecția muncii;
 • 1 cabinet de arte + limba latină;
 • 1 centru de documentare CAEC.

Clădirea B: ateliere auto; sală de sport, laborator mecanic, și atelier lăcătușerie.

Clădirea C: bibliotecă, ateliere electro, atelier motoare, atelier mecanic, chioșc alimentar.

Material trimis de către Grupul Școlar "Gheorghe Șinacai"