Biroul Executiv C.E.S

 - Porav Paul – elev în cls. a XII-a A – președinte

- Levai Zsolt – elev cls. XII D - vicepreședinte

- Pop Lorena  – elevă în cls. a XI B – secretar

- Kurta Brigitta – elevă în cls. XI D – director programe școlare și extrașcolare

- Oprea Adrian – elev în cls. a XI A – director cultură-educație școlară

- Pantea Mihai – elev în clasa a XI-a A – director sport și programe ale tineretului

- Forrai Andrei – elevă în clasa a XII-a B – director mobilitate-informare-formare-consiliere