Personal didactic

 

DIRECTOR – PROF. CSIKI ZSOLT

DIRECTOR ADJUNCT – PROF. CAMELIA POPOVICI


Nr.

Crt.

Numele și prenumele

Ciclu

Funcția/

Titular/suplinitor

Studii

Grad didactic

1. Aria curriculară : Limbă și comunicare

1.

Barabás Zsuzsanna

gimnazial,

liceal

Prof. lb.și lit maghiară, Cultură civică

Titular

Universitare

I

2.

Dr. Crăciun Călin

liceal

Prof. lb. și lit. română

Titular

Șef comisie

Universitare

Doctor în lb. și lit. română

I

3.

Fábián Olga

liceal

Prof. lb. și lit maghiară

Titular

Universitare

I

4.

Fángli Ildikó

primar,

gimnazial,

liceal

Prof. lb. germană

Titular

Universitare

Def.

5.

Korodi Éva

liceal

Prof. lb .engleză

Titular

Universitare

I

6.

Matei Irina

gimnazial

Prof. lb. engleză

suplinitor

Universitare

II

7.

Naidin Simona

gimnazial,

liceal

Prof. lb. franceză

Titular

Postuniversitare

Def.

8.

Popovici Camelia

liceal

Prof. lb. și lit. română

Titular

Universitare

Master-Lit. română

I

9.

Sipos Emőke

gimnazial

Prof. lb. și lit. română,

lb.latină

Titular

Universitare

Master- Lit. Română

I

1o.

Papuc Anamaria

gimnazial,

liceal

Prof. lb. și literatura română

Titular,

Universitare

doctorand

Def.

II. Aria curriculară : Matematică și științele naturii

1.

Lupu

Ovidiu

gimnazial

Prof. Fizică

Titular

Universitare

Def

2.

Iftenie Marta

liceal

Prof. Informatică

Suplinitor

Universitare

I

3.

Denes Tunde

liceal

Prof. biologie

Suplinitor

Universitare

Def

4.

Domokos Elisabeta

gimnazial

Prof. Biologie

Titular

Universitare

II

5.

Gergely Elisabeta

liceal

Prof. Matematică

Titular

Șef comisie

Universitare

I

6.

Konya Vasile

liceal

Prof. Biologie

Suplinitor

Universitare

I

7.

Kállay Tünde

gimnazial

Prof. Matematică

Titular

Universitare

I

8.

Borbely Sandor

liceal

Prof. Fizică-Chimie

Titular

Universitare

I

9.

Nagy Anna Gyöngyi

gimnazial

Prof. fizică-chimie

Titular

I.P. III

Def.

10.

Gliga

Domnica

liceal

Prof. Fizică

Titular

Universitare

I

11.

Cozma Daniel

primar,

gimnazial,

liceal

Prof. Informatică

Suplinitor

Universitare

Def

12.

Feher Magdolna

gimnazial,

liceal

Prof. Informatică

Suplinitor

Universitare

I

13.

Székely Ildikó

gimnazial,

liceal

Prof. chimie

Suplinitor

Universitare

I

14.15.

Muntean Mihaela


Melca Cristina

gimnazialgimnazial

Prof. Matematică

Titular


Prof. Matematică

UniversitareUniversitare

IDef.

III. Aria curriculară : Om și societate

1.

Cengher Adriana

Gimnazial,

liceal

Prof. geografie,

istorie

Titular

Postuniversitare

Def.

2.

Covrig Călin

liceal

Prof. istorie, geografie

Titular

Universitare

Master - Istorie

I

3.

Henn Magdolna

primar,

gimnazial,

liceal

Prof. religie catolică

Suplinitor

Universitare

Def.

4.

Haller Ildikó

primar,

gimnazial,

liceal

Psihologie

Psiholog școlar

Științe socioumane

Titular

Universitare

Master- psihoterapie , psihodiagnoză-consiliere

II

5.

Gál Ildikó

gimnazial,

liceal

Prof. istorie

Titular

Universitare

Def.

6.

Jakab Edith

primar,

gimnazial,

liceal

Prof. religie reformată

Suplinitor

Universitare

Deb.

7.

Nagy Ilona

liceal

Științe socio-umane

Titular

Șef comisie

Universitare

Master

I

8.

Grosz Kinga

liceal

Prof.geografie

Titular

Universitare

I

9.


10.

Finu ionela


Boțan Georgeta

liceal


primar,

gimnazial,


Prof. religie ortodoxă

Suplinitor

Prof. religie ortodoxă

Suplinitor


Universitare


Universitare


I


I

11.

Zsidó Iosif

gimnazial

Prof. geografie

Titular

Universitare

I

IV. Aria curriculară: Arte

1.

Negrea Claudia

gimnazial,

liceal

Prof. Ed. plastică

Suplinitor

Universitare

II.

2.

Lăcătuș Kinga

gimnazial,

liceal

Prof. Ed.muzicală

Suplinitor

Universitare

Deb.

3.

Nagy Irma Lilike

gimnazial,

liceal

Prof. Ed.muzicală

Suplinitor

Universitare

Deb.

V. Educație fizică și sport

A.Catedra de atletism

1.

Baczó Ladislau

liceal

Prof. Atletism,

Teorie sportivă

Titular

Șef catedră

Universitare

Def.

2.

Balló Enikő

primar,

gimnazial,

liceal

Prof. Atletism

Titular

Universitare

Master-Chinetoterapie

I

3.

Bălaș Sorin

liceal

Prof. Atletism

Titular

Universitare

II

4.

Duca Mircea

liceal

Prof. Atletism

Titular

Universitare

I

5.

Finta Andor

liceal

Prof. Atletism, Teorie sportivă

Titular

Universitare

I

6.

Graur Cristian

gimnazial,

liceal

Prof. Atletism

Titular

Universitare

Master- Știința sportului

I; Doctorand

7.

Szabo Francisc

gimnazial,

liceal

Prof. Atletism

Titular

Universitare

I

8.

Gombár Monika

primar

Prof. atletism

Suplinitor

Universitare

II

9.

Szabó Margareta

liceal

Teorie sportivă

Suplinitor

Universitare

I

B. Catedra de baschet

1.

Nagy Ștefan

liceal

Prof. Baschet

Pracctică sportivă

Suplinitor

Universitare

-

2.

Trif Edit

liceal

Prof. baschet

Titular

Universitare

 

3.

Trif Gheorghe

liceal

Prof. Baschet

Titular

Șef catedră

Universitare

II

C. Catedra de fotbal

1.

Csiki Zsolt

gimnazial,

liceal

Prof. Fotbal

Titular

Universitare

Master- Antrenament sportiv

II

2.

Herteli György

gimnazial,

liceal

Prof. Fotbal,

Teor. sportivă

Titular

Șef catedră

Universitare

Def

3.

Pál András

gimnazial

Prof. Fotbal

Suplinitor

Universitare

I

4.

Mihály Sándor

gimnazial,

liceal

Prof. Fotbal,

Preg. practică

Suplinitor

Universitare

Def

5.

Kanyaro Attila

liceal,

gimnazial

Prof. Fotbal

Titular

Universitare

I

6.

Beleni Iuiliu

gimnazial,

liceal

Prof. Fotbal, Preg.practică

Titular

Universitare

Def

7.

Szánto Ioan

gimnazial,

liceal

Prof. Fotbal

Titular

Universitare

I

8.

Fazakas írpád

liceal

Prof. Fotbal

Titular

Universitare

I

9.

Moldovan Octavian

primar, liceal

Prof.fotbal

Titular

Universitare

II

D. Catedra de gimnastică

1.

Ghira Ioan

primar, gimnazial

Prof. Gimnastică artistică

Suplinitor

Universitare

Def

2.

Panczél Rudolf

primar, gimnazial

Prof. Gimnastică artistică

Titular

Șef catedră

Universitare

I

3.

Baciu Alina

primar, gimnazial

Prof gimnastică ritmică

Suplinitor

Studii medii

Deb

4.

Sandor Maria Mihaela

primar, gimnazial

Prof gimnastică ritmică

Titular

Universitare

II

E. Catedra de handbal

1.

Muntean Alina

liceal

Prof. Handbal

Titular

Universitare

Def.

2.

Furnea Ioan

liceal

Prof. Handbal

Suplinitor

Universitare

I

3.

Máté Szabolcs

liceal

Prof. Handbal

Titular

Universitare

I

4.

Pătru Sorin

liceal

Prof. Handbal,

Teor. sportivă

Titular

Universitare

I

5.

Vizi József

liceal

Prof. Handbal

Titular

Șef catedră

Universitare

Def.

6.

Pop Andra

liceal

Prof. Handbal

Suplinitor

Universitare

Deb