Oferta educațională

 Activități opționale:

 • limba engleză,
 • dramatizare,
 • dansuri și jocuri populare,
 • ecologie,
 • educație rutieră,
 • micii meșteșugari,
 • educație religioasă.

Odată cu mansardarea unității, s-au realizat șapte săli de grupă, dotate la cele mai înalte standarde, cu mobilier special adecvat vârstei copiilor.

În cadrul unității, mai putem găsi biblioteca, care cuprinde un număr de câteva sute de titluri. De asemenea există și un spațiu amenajat și dotat cu calculatoare.

Activități extrașcolare:

Unitatea noastră poate oferi activități deosebite, realizate cu sprijinul părinților. Prin participarea directă a acestora se realizează: excursii, tabere de ski, vizite la muzee, teatru, tabere de vară, cursuri de înot, parteneriate cu alte grădinițe, vizite tematice, participări la concursurile organizate de către alte unități, serbări tematice.

Az óvoda oktatási-nevelési ajánlata

Választható tevékenységek:

 • angol nyelv

 • torna

 • énekes-zenés tevékenységek

 • dramatizálás

 • népi táncok és gyermekjátékok

 • környezettudatos nevelés

 • kézműves tevékenységek

 • vallásos nevelés


í“vodán kí­vüli tevékenységek:


A szülők aktí­v bevonásával intézményünk nagyon sok óvodán kí­vüli tevkenységet szervez: kirándulásokat, nyári és sí­táborokat, múzeumi, szí­nházi és különféle tematikus látogatásokat, versenyeket, őszi és karácsonyi vásárokat, ünnepségeket különféle alkalmakra. Ezeken kí­vül más óvodákkal is nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, részt veszünk az egyes óvodák által szervezett versenyeken és egyéb rendezvényeken.


Elérhetőség:


Cí­m:

Marosvásárhely, Aurel Filimon u. 32 sz.


Telefon:

0365-261.075