Istoricul Grădiniței „Albinuța”

SEPTEMBRIE 1973 a însemnat deschiderea porților instituției noastre preșcolare, clădire spațioasă, împrejmuită și parcă ocrotită de blocurile de pe străzile Parângului și Măgurei, din cartierul Dâmbul Pietros. În cele 8 săli de grupă au fost instruiți și educați, an de an, generații de copii, îndrumați cu dragoste și competență de cadrele didactice.În această perioadă, întregul personal și-a adus aportul în menținerea prestigiului unității noastre ,prin activitatea de zi cu zi, prin acțiuni culturale, concursuri, șezători, cursuri de karate, înot, gimnastică aerobică, limba engleză, informatică, schimburi de experiență cu cadrele didactice din țară și din străinătate: Rusia, Franța, Belgia, articole în presa locală și în reviste de specialitate, festivități organizate cu diferite ocazii- cu sponsorizări în dulciuri și obiecte pentru copii.

Eficiența profesională s-a concretizat prin posibilitatea de adaptare a copiilor preșcolari și de obținere a unor rezultate bune și foarte bune la diferite concursuri, precum și în ciclul primar. În dezvoltarea psiho-somatică și educarea pentru o viață sănătoasă și igienică au contribuit alături de cadrele didactice și personalul administrativ-gospodăresc și sanitar din unitatea noastră.
Misiunea grădiniței - cunoscută și asumată de toate grupurile de interes reprezentate în grădiniță: părinții, copiii, educatoarele, învățătoarele, profesorii, autoritățile locale, agenții economici și alți reprezentanți ai comunității au determinat ca viziunea colectivului grădiniței- în special a echipei manageriale –să fie mereu, dezvoltarea unității școlare pe termen mediu și lung.
29 mai 2007 – o zi de bilanț, de sărbătoare, de continuă competiție cu propriile performanțe s-a prezentat întregii comunități cu un nou nume: GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUȚA”


„Generația unui viitor frumos pentru orișicare este buna educație a junimii sale.” (Iosif Vulcan)


                                                                         EDUCATOARE RODICA CIOBANU