GIMNAZIUL "EUROPA"

Str. Victor Babeș nr. 11
Mun. Tîrgu Mureș
Județul Mureș
Telefon/Fax: 0365882865
E-mail: [email protected]
Web site: https://www.scoalaeuropa.ro/


Școala, ca instituție importantă în societatea democratică, trebuie să fie un furnizor de servicii în favoarea și la solicitarea „contribuabilului”. Aceasta impune un feed-back permanent privind modul în care se administrează și se concretizează în rezultate, resursele  puse de comunitate la dispoziția școlilor, a sistemului educațional în general.
Managementul unității școlare reprezintă un aspect cheie al procesului educațional; el se referă la capacitatea de gospodărire a resurselor umane și materiale în toate sectoarele din structura  unității școlare; la modul de manifestare ca lideri a tuturor pesoanelor investite, prin delegare, ca responsabili de compartimente.


Ne-am  convins că o  echipă  managerială este  eficientă  dacă împletește munca administrativă cu cea de instruire și educație  intra- și extracurriculară. Ea trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra politicilor cu privire la dezvoltarea învățământului la momentul respectiv și o perspectivă clară asupra oportunităților pe care le are școala coordonată. „Calitatea predării” reprezintă de asemeni un punct esențial al activității de educare și formare a copiilor și a tinerilor. În învățământul tradițional este considerată chiar „cheia succesului” în competiția școlară.


Fiind preocupați de realul progres școlar, managementul unității noastre a privit evaluarea internă ca pe o prioritate esențială a tot ceea ce înseamnă educator și educabil. Astfel, ne-am propus furnizarea unor servicii educaționale de calitate, știind că aceasta reprezintă un atu în comunitate.
Autoevaluările ne sunt utile: ele dezvoltă conștiința reflexivă, dar nu sunt suficiente pentru dezvoltarea unei instituții sau a unui individ. Este nevoie și de evaluări externe, care să ne ajute să identificăm și aspectele mai puțin plăcute, pentru care avem în general o „miopie” selectivă. Altfel ne-am putea scufunda cu toții, chiar ținându-ne de mână. Perspectiva evaluării din „exterior” ne ajută așadar să descoperim eficiența sau insuficiența propriilor noastre practici.

Am realizat împreună cu memebrii colectivului nostru didactic și împreună cu părinții o diagnoză amplă asupra calității educației oferite de noi, ceea ce permite emiterea unei prognoze realiste, care să ridice calitativ nivelul managementului școlii noastre.

Am încercat să lucrăm în așa fel încât comunitatea în care trăim și funcționăm să fie informată, cel puțin periodic, asupra nivelului educației pe care școala noastră o furnizează.
Avem ca reper, ca idee coordonatoare în managementul nostru, să dăm  fiecărui participant la procesul educațional posibilitatea de a-și autoevalua activitatea și de a-și stabili priorități  pentru propria dezvoltare  și pentru dezvoltarea școlii noastre.

Aceasta pentru că noi concepem școala, Gimnaziul „Europa”, nu ca pe o simplă instuție, dar ca pe o organizație, ca pe un organism viu, în continuă mișcare și transformare, în care există un parteneriat real. Avem o cultură organizațională proprie, un ethos specific, valori respectate generații de-a rândul, un curriculum la decizia școlii, care completează fericit procesul de învățământ, avem ținte înalte, suntem „actori” pasionați, cu o viziune îndrăzneață spre care tindem printr-un efort susținut și permanent.

Scurt istoric

Școala are o vechime de peste 100 ani în care la începuturile ei au studiat elevi de origine evreiască. Pe parcursul anilor școala a avut diferite destinații inclusiv spații de locuit, han, iar începând din anul 1944 când elevii au fost deportați în lagărul de la Auschwitz în timpul regimului hortist instalat în Ardeal între ani 1940-1944. Dupa terminarea razboiului locația a devenit spațiu de învățământ public. 

Materialul ne-a fost trimis de către instituție.