Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy”

Strada Gheorghe Doja numărul 11, telefon / fax 0365 882 754
Tîrgu-Mureș
Mureș
Email:sgenerala2@yahoo.com
Web site: https://www.scoalabernadyms.ro/

Situată în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureș cu un corp profesoral cu o solidă formație stiințifică și educativă, școala răspunde în cel mai înalt grad la cerințele comunității locale de instruire a copiilor de 6-15 ani, de pregătire a lor pentru liceele performante din oraș.                                              
Numai în anul școlar recent am asigurat admiterea la prima opțiune pentru clasa a IX –a la următoarele licee:
Colegiul Național AL. Papiu Ilarian - 20 elevi
Colegiul Național Unirea - 13 elevi
Liceul Bolyai Farkas 16 elevi
Liceul Economic - 12 elevi
Liceul Pedagogic 5 elevi
Liceul Electromureș - 7 elevi
Liceul Gh. Marinescu - 2 elevi
Liceul de Artă 4 elevi
Liceul Reformat - 7 elevi
Liceele industriale - 16 elevi

Media generală a școlii este 8,33 iar 49,02 % din cei aproape 700 de elevi ai școlii au numai medii de 9 și 10. Promovabilitatea este aproape an de an de 100%.
Ca urmare, individualizarea ofertei educaționale a unității școlare în funcție de nevoile reale ale comunității pe de o parte și condițiile concrete (financiare,spații) în care funcționează școala sunt preocupările fundamentale ale conducerii școlii în perfect acord cu colectivul didactic.

Scurt istoric

Școala s-a inființat în anul 1888. În perioada 1888-1904 instituția a purtat denumirea de Școala comunală de Stat de fete Tîrgu Mureș. Pe locul vechii clădiri, între anii 1905 – 1906 s-a construit o școală nouă cu  contribuția primarului dr. Bernády György, constructorul noii clădiri fiind Csiszár Lajos jr.

Între 1906 -1907 și-a schimbat denumirea în școala de stat de fete de pe strada Sándor János.
În anul 1916 apar clasele mixte. În anul 1919 se schimba denumirea școlii în școala primară de stat din strada Principele Carol, având secții de predare română și maghiară. În 1949 se schimba denumirea în școala elementară de 7 ani nr.1 În 1954 se schimba denumirea în școala elementară de 7 ani nr.2. În 1963 se schimba denumirea în școala elementară de 8 ani nr.2. În momentul de față se numește școala Generală Nr.2 Tîrgu Mureș, strada Gheorghe Doja nr.11.

Ne mândrim cu un număr mare de intelectuali de renume, economiști, ingineri, doctori, profesori, care și-au început studiile pe băncile școlii noastre.

Baza materială

 • 22  săli de clasă,
 • 2 laboratoare de  fizică –chimie și biologie,
 • cabinet de limba română
 • cabinet de limba maghiară
 • cabinet de limba engleză
 • cabinet de limba franceză
 • cabinet de istorie
 • cabinet de geografie
 • cabinet de matematică
 • cabinet de informatică,
 • cabinet psiho-pedagogic,
 • cabinet de resursă,
 • cabinet medical,
 • sala de sport,
 • bibliotecă,
 • sala profesorală,
 • direcțiune,
 • secretariat,
 • contabilitate – administrație.

Programul de funcționare al unității

Ciclul primar: 800-1300
Ciclul gimnazial: 1200-1800
Secretariat:  700-1500
Bibliotecă: 1100-1800