Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu”

Adresa: Str. Șurianu nr. 1-3
Telefon:0365-882845,
Localitatea:Tîrgu-Mureș
Județul: Mureș
Cod poștal: 540376
E-mail:rebreanums@yahoo.com
Web site: www.gimnaziul-rebreanums.ro

Amplasată pe strada Şurianu nr.1-3, Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” Tg.Mureş are o frumoasă tradiţie în municipiul Tg-Mureş. A fost prima şcoală din cartier, iar de-a lungul anilor a devenit şcoala pilot în realizarea unor experimente vizând optimizarea activitaţii instructiveducative, aplicarea noului Curriculum naţional. Este o instituţie de învăţământ preşcolar, primar şi gimnaziul având ca obiect de activitate instruirea, educarea şi pregătirea elevilor în vederea admiterii în licee şi şcoli de arte şi meserii. În clădirea şcolii funcţionează şi Grădiniţa cu Program Normal Nr.7, cu 4 grupe de copii, respectiv 4 educatoare şi un personal auxiliar. În anul şcolar curent în unitate funcţionează 60 de clase cu 1489 elevi , repartizaţi pe secţii în funcţie de limba de predare, în şcoală existând clase cu predare în limba română, în limba maghiară şi în limba rromani.

Pe lângă numărul mare de elevi şcoala dispune şi de o bază materială bună , cu interese permanente din partea conducerii de îmbunătăţire a acesteia şi de un colectiv didactic calificat şi bine pregătit. Pregătirea şi interesul cadrelor didactice, dublate de un management corespunzător, se reflectă în rezultatele elevilor la învăţătură, la examene şi olimpiade. Astfel, la învăţătură, procentele de promovabilitate se situează întotdeauna peste media pe judeţ.

  • Principalul obiectiv al şcolii este realizarea unui învăţământ de calitate în concordanţă cu cerinţele reformelor
  • Misiunea şcolii este de a realiza pregătirea elevilor pentru o eficientă integrare în viaţa socială. 

Baza materială

  • săli de clasă amenajate cu mobilier nou;
  • sală de sport la standarde europene;
  • cabinet de informatică dotat cu calculatoare conectate la internet;
  • bibliotecă cu peste 49.000 de volume;
  • cabinet medical.

În unitatea noastră ne bucurăm de sprijinul părinţilor în ceea ce priveşte amenajarea şi dotarea sălilor de clasă, fapt ce conferă o ambianţă propice desfăşurării procesului instructiv-educativ.

Clasele pregătitoare din acest an şcolar şi-au desfăşurat activitatea într-un mediu adecvat, dotate cu mobilier adaptat, iar copiii s-au integrat cu succes . 

 

Sursa: http://www.edums.ro/cvclp/1105388.pdf