GIMNAZIUL „SERAFIM DUICU”

Str. Hunedoarei nr. 38, Tîrgu-Mureș
Cod poștal: 540220
Telefon: 0365-882849
Fax: 0365882854
Email:[email protected]

„ Școala noastră va avea ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație (copii, tineri și adulți), indiferent de etnie și  religie, pentru a asigura apropierea între etnii, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase. Ținând seama de calitatea ei de comunitate, școala caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simți competent, integrat în colectivitate și autonom. ”

În anul școlar 2004-2005, Șc.Gen.Nr.1, asimilează Șc.Gen.Nr.11 din Tg.-Mureș, dând astfel naștere Gimnaziului ”Serafim Duicu”, cu un număr de 1125 de elevi repartizati în 52 de clase, cuprinși în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

Viziunea școlii

Gimnaziul „ Serafim Duciu” este o școală într-un continuu progres, având capacitatea de a funcționa ca o structură eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât,, MÂINE SĂ FIM MAI  BUNI CA AZI! ”

Misiunea școlii

Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele școlare, identificând potențialul și aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica  deplin.

Utilizăm metode activ-participative ( învățare inter-activă, stimularea gândirii critice și stimularea muncii în echipă), care vor motiva și stimula elevii pe durata procesului educațional.

Educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni și, în viitorul apropiat, cetățeni de ,, tip european ”, pentru a avea un comportament ecologic.

Dorim ca școala noastră să devină o școală modernă, cu cabinete și laboratoare (dotate la standarde europene), sală de sport, bibliotecă, astfel încât să se șteargă din percepția unora denumirea de ,, școală de cartier ”.

Avem parteneriate active cu autoritățile locale, poliția, biserica, dispensarul medical și urmărim să realizăm parteneriate cu școlile din zonă și cu școlile din județ, dar și din alte județe.

Baza materială

Școala are:

  • un colectiv profesionist de cadre didactice titulare, cu pregătire atestată de gradele didactice obținute (gradul II și I), de cursurile de perfecționare periodice și alte forme de pregătire continuă (studii superioare);
  • tehnică de calcul (50 calculatoare), conectare la rețeaua internet și cursuri opționale de informatică și limbi străine (engleză);
  • limba engleză se va studia ca opțional începând cu clasa întâi;
  • laboratoare de biologie, fizică – chimie;
  • cabinete de limba română, limba maghiară, matematică, istorie, engleză;
  • cabinet multifunctional cu dotare la standarde europene;
  • săli de cursuri cu amenajări interioare și mobilier nou;
  • centrală termică proprie și sală de sport (finalizată în luna iunie 2008).

Școala a beneficiat de fonduri pentru investiții și reparații concretizate în modernizarea și igienizarea grupurilor sanitare, a sălilor de curs și coridoarelor.

Pentru a veni în sprijinul copiilor dumneavoastră va fi organizat în funcție de opțiunile exprimate, program prelungit în vederea pregătirii temelor pentru a doua zi.

Programul de funcționare al instituției

Grădinița: 800-1200
Ciclul primar: 800-1300
Ciclul gimnazial: 800-1300
Secretariat: 700-1500
Bibliotecă: 700-1500

Materialul ne-a fost trimis de către instituție.